Aspects of the successful implementation of industrial hot sprinkling of road asphalt concrete

published:
Number: Issue 17(2017)
Section: Technologies
The page spacing of the article: 5-13
Keywords: asphalt concrete for road; in-plant recycling; asphalt-concrete crumb; reclaimed asphalt-concrete mixtures; reclaimed asphalt concrete
How to quote an article: Tetyana Tereshchenko The aspects of successful implementation of the hot-in-plant recycling of asphalt concrete. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2017. 17. P. 5-13 [in Ukrainian]

Authors

State Enterprise «National Institute for Development Іnfrastructure» (SE «NIDI»), Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-5206-9921

Summary

In the article were review the advantages of technologies of the hоt-in-plant recycling of asphalt concrete and also the principles of their successful implementation. New developments in the area of normative support of such technologies also were reviewed.

References

1. Р В.2.7-37641918-887:2017 Рекомендації з підбору складу та застосування бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти
2. Провести дослідження і розробити рекомендації та технологічний регламент на приготування бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти [Текст]: Звіт про НДР (заключний) / Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»)
3. Kandhal, P. Pavement Recycling Guidelines for State and Local Governments [Електронний ресурс] // P. Kandhal, R. Mallick. US Department of Transportation, Federal Highway Administration; Research, Development, and Technology. - Publ. № FHWA-SA-98-042.  - 1997 – Режим доступу: 3. http://www.fhwa.dot.gov – Заголовок з екрану
4. ВБН В.2.3-218-539:2007 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування з холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон
5. Р В.3.2-03450778-837:2014 Рекомендації з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі
6. ТТР 42.1-37641918-418:2017 Типовий технологічний регламент на виготовлення бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти
7. Dunn, L. Basic Asphalt Recycling Manual [Електронний ресурс] // L. Dunn, S. Cross. US Department of Transportation, Federal Highway Administration; Asphalt Recycling and Reclaiming Association. – 2001. – 277 p. – Режим доступу до посібника: 7. http:7. //7. www.arra.org – Заголовок з екрану
8. Hafeez, I. Performance Characterization of Hot In-Place Recycled Asphalt Mixtures [Текст] / Imran Hafeez, Hasan Ozer, and Imad L. Al-Qadi // Journ. of Transportation Engineering. – 2014, August. – Vol. 140. - № 8. – 04014029. – 9 p.
9. Cox, B.C. Case Study of High-Traffic In-Place Recycling on U.S. Highway 49: Multiyear Performance Assessment [Текст] / Ben C. Cox, Isaac L. Howard, and Alex Middleton // Journ. of Transportation Engineering. – 2016, December. – Vol. 142. - № 12. – 05016008. – 12 p.
10. Терещенко, Т.А. Шляхи розвитку технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону [Текст] / Т.А. Терещенко // Автошляховик України. – 2014. - № 2 – С. 42-48. – Бібліогр.: с. 48
11. Всесвітня дорожня асоціація. Технічний комітет С7/8 «Дорожні покриття». Рециклювання дорожніх одягів. Частина 3. Посібник з гарячого рециклювання асфальтобетону зі старих покриттів на заводі / Пер. з рос. В. Жданюка. Під заг. ред. В. Жданюка і Д. Сибільского. – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2006. – 52 с
12. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво 
13. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів 
14. Терещенко, Т.А. Розрахунок зернового складу мінеральної частини регенерованих асфальтобетонних сумішей при використанні нефракціонованого асфальтобетонного грануляту [Текст] / Т.А. Терещенко // Збірник наукових праць «Дороги і мости». – 2015. – Вип. 15. - С. 59 – 65. – Бібліогр.: с. 65
15. ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг 
16. ДСТУ Б Д.1.1-1:2103 Правила визначення вартоcті будівництва