«Молодь ‒ драйвери відновлення країни» (2022 Тези доповідей)

Видавець: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»

Збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених дорожньої галузі «Молодь ‒ драйвери відновлення країни» (20 травня 2022 року). Київ, 2022. 48 с.

 

Анотація 

У збірнику представлені тези доповідей учасників Першої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених дорожньої галузі «Молодь ‒ драйвери відновлення країни», в яких висвітлено питання сучасних матеріалів та технологій будівництва, експлуатаційного утримання та відновлення автомобільних доріг і мостів, обстеження та випробування, економіки та організації управління в дорожньому будівництві.

 

Редакційний комітет:

Безуглий А. О.,
канд. екон. наук, доц., директор ДП «ДерждорНДІ»;

Славінська О. С.,
д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи НТУ;

Батракова А. Г.,
д-р техн. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ

 

ЗМІСТ

Анатолій Мудриченко
Використання теплих асфальтобетонних сумішей на основі бітуму з додаванням енергозберігаючих добавок та спіненого бітуму в дорожньому будівництві...........15 

Олексій Соколов
Дослідне впровадження асфальтобетонних сумішей із золою-винесення...............17 

Марія Семко
Вплив вставок розмічальних дорожніх на безпеку дорожнього руху.....................21   

Володимир Зеленовський
Застосування епоксидно-бітумного композиту в асфальтобетонних покриттях на автодорожніх мостах..............................................................................................25

Сергій Завгородній
Особливості експлуатації мостів із струнобетонними балками...............................29  

Ярослав Гаташ
Тонкошарове полімерне покриття Matacryl на мостових спорудах.........................33  

Віталій Остапчук
Можливості забезпечення естетичної привабливості мостів України, які відбудовуються після бойових дій...........................................................................37 

Гор Саркісян
Обґрунтування потрібного модулю пружності нежорсткого дорожнього одягу за критерієм граничної рівності покриття....................................................................43 

Максим Борисенко
Методи визначення класу бетону в польових умовах............................................47   

Анна Мінюкова
Використання мостових систем зважування в русі (BWIM) для оцінки технічного стану мості...............................................................................................................49  

Ірина Гунько
Роль цифрової моделі місцевості при відновленні автомобільних доріг................51   

Олексій Нікіфоров
Вимірювання ефективності інженера-консультанта при використанні шаблонів управління будівництвом..........................................................................................................59

Ігор Гресько
Проведення аналізу поточних цін на дорожньо-будівельні матеріали...................63