Аналіз динаміки цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 8–16
Ключові слова: динаміка цін, дорожньо-будівельні матеріали, моніторинг, ціна, ціноутворення
Як цитувати статтю: Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Бельська О. Л., Гресько І. Л. Аналіз динаміки цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 8–16.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezuglyi, Yuliya Bibyk, Ihor Hresko, Olena Belska. Analysis or price dynamics for road construction materials and products. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 8–16 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6900-796X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7197-8909
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7175-7436

Анотація

Вступ. Дослідження зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали сприяє прийняттю правильних управлінських рішень у майбутньому та є необхідною передумовою процесу ціноутворення в дорожній галузі. Динаміка цін на дорожньо-будівельні матеріали постійно змінюється та залежить від співвідношення попиту та пропозиції на внутрішньому ринку. Це важливий показник, адже він дозволяє проаналізувати рівень цін за певний період часу, зробити висновки та прогнозувати майбутні рівні цін і тенденції ринку дорожньо-будівельних матеріалів, отримати необхідну інформацію про конкурентне середовище. На сьогодні оцінка зміни цін дорожньо-будівельних матеріалів має практичне значення як для замовників, так і для підрядних підприємств, які виконують роботи на об’єктах дорожнього господарства, адже це дає змогу обирати постачальників з найбільш оптимальною ціновою пропозицією для свого регіону.

Проблематика. За ринкової економічної системи господарювання, яка притаманна більшості сучасних країн і світовій економіці загалом, ціна справляє великий вплив на національну та світову економіку та є складною економічною категорією, яка має велике значення для всіх учасників інвестиційного процесу. У статті розглядається динаміка змін цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби, які використовуються на об’єктах дорожнього господарства. Ціни на ці матеріальні ресурси постійно змінюються під впливом різних економічних чинників та інших зовнішніх і внутрішніх факторів, тому динаміка зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби в умовах ринкової економіки вимагає глибокого їх дослідження і розуміння їх економічної сутності, а також визначення їх впливу на загальну вартість дорожніх об’єктів.

Мета. Мета статті полягає в аналізі динаміки змін цін на дорожньо-будівельні матеріали в умовах сучасних ринкових відносин. З метою дотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 5 [1], зокрема максимальної економії та ефективності, проводяться дослідження з вивчення ситуації на ринку дорожньо-будівельних матеріалів, аналіз комерційних пропозицій постачальників та інших джерел інформації, а також динаміки їх змін за певний період часу.

Матеріали та методи. Відслідковування динаміки цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби повинно виконуватися протягом всього періоду інвестиційного процесу, для всіх видів дорожніх робіт, що фінансуються за державні кошти. Проведення систематичного порівняння цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби за певний період часу дозволяє сформувати базу цін, використання якої в подальшому дає змогу обрати ціну на матеріал у того постачальника, яка при всіх рівних умовах (технічні характеристики, строки постачання матеріалів, обсяги тощо) є найменшою. Пріоритетом здійснення цього процесу є забезпечення належного рівня об’єктивності даних, своєчасність та актуальність опрацьованої інформації.

Результати. У роботі розкрито поняття динаміки цін, визначено його практичне значення та проведено аналіз зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби, що використовуються при виконанні дорожніх робіт; виявлено причини, що вплинули на зміну цін, зроблено висновки та надано пропозиції щодо покращення ситуації на ринку дорожньо-будівельних матеріалів.

Висновки. За допомогою аналізу цін є можливість виявити зміни в цінах на дорожньо-будівельні матеріали, вироби та їх складові за певний період часу; визначити мінімальні, середні та максимальні рівні цін; приймати об’єктивні рішення про поточні ціни для врахування їх при складанні інвесторської кошторисної документації, складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни), а також для її уточнення при взаєморозрахунках за виконані роботи.

Посилання

  1. Про публічні закупівлі. Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII, редакція від 05.12.2021 №1901–ІХ // База даних законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text.
  2. Про ціни та ціноутворення. Закон України від 21.06.2021 № 5007-VI від 21.06.2012,  редакція від 10.12.2021 № 1881-ІХ // База даних законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text.
  3. Володимир Зеленський: За два роки в межах програми «Велике будівництво» оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України. URL; https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-za-dva-roki-v-mezhah-programi-velike-bud-72245  (дата звернення 16.02.2022).
  4. Інформаційно-аналітичний бюлетень «Стратегія сталого розвитку України» випуск № 18, 56 c.
  5. ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови. Київ, 2015. 65 с. (Інформація та документація).