Аналіз доцільності впровадження «розумних» систем на складах

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Транспортні технології
Cторінковий інтервал статті: 197–204
Ключові слова: склади, «розумне» складське господарство, логістика, система управління складами, Інтернет речей, інформаційне обслуговування, система відбору, зберігання
Як цитувати статтю: Гульчак О. Д., Лисенко І. В., Шапенко Є. М., Шевченко А. Т. Аналіз доцільності впровадження «розумних» систем на складах. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 197–204.
Як цитувати статтю (references): Oksana Hulchak, Iryna Lysenko, Yevheniia Shapenko, Alisa Shevchenko An analysis of the feasibility of introducing «smart» systems in warehouses. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 197–204 [in Ukrainian].

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8186-4529
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5128-1178
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0937-9400
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2008-7150

Анотація

Вступ. У цій статті розглядається суть композиції. Описується концепція автоматизованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками. Визначено основні компоненти «розумної» композиції. Проаналізовано її технічні та технологічні аспекти. Досліджено переваги впровадження системи «розумних» складів у галузі складської логістики.

Проблематика. Щороку в Україні реалізується понад 30 мільйонів тонн товарів, а якщо врахувати, що в дорозі товари проходять до 15–20 перевантажень ― ця цифра перевищує 300 млн тонн. Асортимент товарів, що представлені у сфері послуг, сягає 400 тис. найменувань, а з урахуванням видів та різновидів ― понад 1 млн. Цю величезну масу товарів перед потраплянням у торгову мережу приймають, вивантажують, збирають, здійснюють передпродажну підготовку тощо. Виконання цих логістичних операцій, вдосконалення всього логістичного процесу неможливе без існування відповідної складської мережі. На сьогоднішній день складське господарство не може залишатися в такому стані, воно вичерпало резерви підвищення ефективності своєї роботи. Необхідно вирішити проблему подальшого розвитку складського господарства на якісно новому рівні організації та технічного оснащення.

Мета. Аналіз доцільність впровадження системи «розумних» складів для підвищення ефективності складської логістики.

Матеріали та методи. Багато уваги приділяють питанню ефективного функціонування складів вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як Сток Дж. Р., Ламберт Д. М., Окландер М. А., Крикавський Е. В., Ніколайчук П. В. та ін. Відсутність досліджень у галузі впровадження «розумних» складів та необхідність визначення впливу нових факторів на складську логістику визначає актуальність цієї статті.

Результати. Проаналізувавши технічні та технологічні аспекти використання системи «розумних» складів, були надані її характеристики, вказані переваги та недоліки. Активний розвиток інформаційних систем, нових комунікацій дозволяє змінити умови взаємодії підприємства зі споживачами. Сучасний складський комплекс, що має передові технології, дозволяє вирішити багато проблем, пов’язаних з обігом товарно-матеріальних цінностей.

Висновки. Правильно організоване складське господарство дозволяє оптимізувати витрати на логістичну систему, а процеси, пов’язані з функціюванням складів у кінцевому рахунку визначатимуть значну складову загальних витрат. Тому впровадження системи «розумного» складу є доцільним.

 

Посилання

  1. Аникин Б. А. Логистика : учебн. пособ. Москва, 2014. 218 с
  2. Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко А.М., Ігнатенко О.С., Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Київ, 2007. 676 с.
  3. Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник. Львів, 2004. 448 с.
  4. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой : Пер. с 4-го англ. изд. Москва, 2005. 797 с.
  5. Хрустальова В.В. Транспортна сфера України: аналіз стану та шляхи підвищення конкурентоспроможності. Економіка. Управління. Інновації. Житомир, 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui/2013/1/64.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
  6. Шенк М. Логістика як майбутнє поле діяльності. Магдебург, 2006. 314 с.
  7. Connecting to Compete 2010. Trade logistics in the Global: Economy. URL: http://www.worldbank.org (дата звернення: 01.12.2020).
  8. Fleming, Gregg G.; Rapoza, Amanda S.; Lee, Cynthia S. Y. Development of National Reference Energy Mean Emission Levels for the FHWA Traffic Noise Model (FHWA TNM), Version 1.0, US Department of Transportation, 1995. URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/6290/Share (дата звернення: 01.12.2020).