Аналіз принципів встановлення габариту проїзної частини транспортних споруд

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Cторінковий інтервал статті: 149–173
Ключові слова: автомобільна дорога, габарит, гармонізація, міст, проєктування, проїзна частина, смуга безпеки, транспортна споруда
Як цитувати статтю: Боднар Л. П., Каськів В. І., Болотов Я. В., Нестеренко Р. Б. Аналіз принципів встановлення габариту проїзної частини транспортних споруд. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 149–173.
Як цитувати статтю (references): Larysa Bodnar, Volodymyr Kaskiv, Yaroslav Bolotov, Ruslan Nesterenko. Analysis of the principles of roadway dimensioning of transport facilities. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 149–173 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/ 0000-0002-4240-7808
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8074-6798
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1054-0567

Анотація

Вступ. Відповідно до ДСТУ 8814:2018 «Мости автодорожні. Терміни та Визначення понять» транспортна споруда — це споруда для забезпечення нормального функціювання  дороги  в  складних  геологічних  та гідрологічних умовах, а також у разі перетину дорогою перешкод: водотоків, автомагістралей, залізниць тощо.

Одним із показників безпечної експлуатації та нормального функціювання доріг і транспортних споруд, що розташовані на них, є габарит проїзду — ширина мостового полотна, яку призначено для розташування на ній проїзної частини та смуг безпеки.

Проблематика. Проєктування транспортних споруд — творчий, але у той самий час відповідальний процес, який у свою чергу, обумовлений певними нормативними обмеженнями. Одним із важливих критеріїв проєктування є призначення габариту проїзної частини споруди. Оскільки споруда знаходиться на автомобільній дорозі, то ширина проїзду має бути гармонізована з нею і не створювати незручностей учасникам дорожнього руху шляхом зниження швидкості руху або незручностей для пересувань маломобільних груп населення тротуарами, утворенням «тунельного ефекту» тощо.

На сьогоднішній день за даними Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ) в Україні близько 30 % споруд на автомобільних дорогах загального користування має габарит, що не відповідає вимогам нормативних документів по ширині проїзду. А транспортних споруд із понаднормованим габаритом більше 60 % (9 896 мостів та шляхопроводів).

Необхідність розгляду даної тематики полягає в гармонізації норм на проєктування мостів та доріг, поліпшенню безпеки руху і, як наслідок, збільшенню фінансової ефективності транспортних перевезень.

Мета. Метою роботи є привернути увагу балансоутримувачів споруд, замовників робіт і проєктних організацій на важливість гармонійного співіснування доріг і споруд, що розташовані на них. А також, привернути увагу розробників нормативних документів на те, що завузькі габарити транспортних споруд можуть викликати складнощі під час проведення ремонтних робіт з частковим перекриттям руху.

Результати. Науковцями ДП «ДерждорНДІ» було проведено аналіз нормативних документів із призначення габаритів транспортних споруд за більше ніж 70 років.

Висновки. Вимоги сьогодення диктують нові умови, які потрібно враховувати при встановленні габариту моста: потреба маломобільних груп населення; наявність велосипедного руху тощо. Тому виникає необхідність в узгоджені будівельних норм і нормативних документів у сфері мостобудування, будівництва доріг і безпеки руху для вирішення питання нормування габариту проїзної частини транспортних споруд.

 

Посилання

 1. ПиУ-48. Правила и указания по проектированию железобетонных, металлических, бетонных и каменных искусственных сооружений на автомобильных дорогах (Правила та вказівки по проєктуванню залізобетонних, металевих, бетонних та кам’яних штучних споруд на автомобільних дорогах), ГУШОСДОР МВД СССР, 1948. 202 с. (Інформація та документація).
 2. Н-112-53. Нормы габаритов приближения конструкций для мостов на автомобильных дорогах (габариты мостов) (Норми габаритів наближення конструкцій для мостів на автомобільних дорогах (габарити мостів), Государственный комитет совета министов СССР по делам строительства, 1953. 9 с. (Інформація та документація).
 3. СН-200-62 «Технические условия проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб» (Технічні умови проєктування залізничних, автодорожних та міських мостів та труб), Государственный комитет совета министов СССР по делам строительства, 1962. 329 с. (Інформація та документація).
 4. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы (Мости та труби), Госстрой СССР, 1984. 242 с. (Інформація та документація).
 5. ДБН В.2.3-14:2006 «Мости та труби. Правила проектування», Київ, 2006, 367 с. (Інформація та документація).
 6. ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. Київ, 2009. 73 с. (Інформація та документація).
 7. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II.Будівництво. Київ, 2015. 115 с. (Інформація та документація).
 8. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1.  Київ, 2019. 27 с. (Інформація та документація).
 9. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ, 2018. 64 с. (Інформація та документація).
 10.  ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», Київ, 2021. 140 с. (Інформація та документація).
 11.  Парфесса Г.А. Основні питання ремонту мостів, які виникають під час проєктування. І Міжнародна науково-практична конференція ім. П.М. Коваля "Актуальні питання мостового господарства та шляхи його покращення" (15-16 вересня 2021, Запоріжжя). Запоріжжя, 2021. С. 47–49.
 12. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Київ, 1992. 142 с. (Інформація та документація).
 13. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів. Київ, 2018. 61 с. (Інформація та документація).