Аналіз варіантів конструкцій нежорсткого дорожнього одягу із застосуванням методу аналізу ієрархій

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 31–39
Ключові слова: багатофакторний аналіз, екологія, енергозбереження, метод аналізу ієрархій, нежорсткий дорожній одяг, повторне використання
Як цитувати статтю: Головко С. К. Аналіз варіантів конструкцій нежорсткого дорожнього одягу із застосуванням методу аналізу ієрархій. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 31–39.
Як цитувати статтю (references): Serhii Holovko. Analysis of non-rigid pavement design options using the hierarchy analysis method. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 31–39 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9517-7049

Анотація

Вступ. У роботі розглядається питання техніко-економічного аналізу альтернативних варіантів конструкцій нежорсткого дорожнього одягу. Особливо це питання актуальне під час ремонтів і реконструкції автомобільної дороги, коли необхідно розглядати питання повторного використання дорожньо-будівельних матеріалів, застосуванні геосинтетичних матеріалів тощо.

Проблематика. Досвід показує, що більшість проєктувальників техніко-економічний аналіз виконує тільки за одним показником — кошторисна вартість, що пов’язано з відсутністю методології техніко-економічного аналізу таких технічних рішень.  

У багатьох країнах в останні десятиріччя впроваджується концепція TBL (Triple bottom line),  коли рішення аналізуються за  трьома незалежними напрямками, у будівництві цей підхід досить часто формулюється як концепція «Трьох Е» (економіка, енергетика та екологія).  

Мета. Розробити методику багатофакторного  техніко-економічного аналізу альтернативних варіантів конструкцій нежорсткого дорожнього одягу.

Методи дослідження. За результатом пошукових досліджень запропоновано застосувати метод аналізу ієрархій.  

Результати. Згідно умови задачі, розроблена ієрархічна система визначення оптимального варіанту конструкцій нежорсткого дорожнього одягу.  Відповідно до розробленої ієрархічної  системи  визначені вектори пріоритетів незалежних факторів аналізу, що дозволяють об’єктивно оцінити спроєктовані  альтернативні варіанти.  Пошук оптимального варіанту проводиться за незалежними факторами  на основі аналізу економічних, енергетичних та екологічних показників.

Висновки. Проведене моделювання із застосуванням методу аналізу ієрархій дозволяє виконати багатофакторний аналіз альтернативних варіантів нежорсткого дорожнього одягу з визначенням оптимальної конструкції.

Посилання

  1. Cаати Т., Кернс К. Аналитическое планирование.  Москва, 1991. 220 с.
  2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва, 1993. 278 с.
  3. Головко С.К. Раціональні способи повторного використання асфальтобетону при реконструкції автомобільних доріг : дис. … канд. техн. наук: 05.23.11. Київ, 1998. 203 с. 
  4. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Київ, 2015. 115 с. (Інформація та документація). 
  5. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Дорожній одяг нежорсткий. Проектування. Київ, 2019. 112 с. (Інформація та документація).
  6. Рециклювання дорожніх одягів. Ч. 1–3. Під редакцією В. Жданюка і Д. Сибільского,  Харків, 2006. 
  7. Головко С.К. Нові підходи у підвищенні капітальності дорожніх одягів при їх ремонті  Дороги і мости. Вип. 22 С. 86–94. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.22.086.
  8. Головко С. К. Дослідження способів повторного використання дорожньо-будівельних матеріалів при ремонті дорожніх одягів капітального типу. Дороги і мости. 2021. Вип. 24. C. 60–71. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2021.24.060.