Армування конструкцій дорожнього одягу

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 29-44
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Гамеляк І.П. Армування конструкцій дорожнього одягу. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 29-44.
Як цитувати статтю (references): Igor Gameliak Enforcement of construction of road pavements. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 29-44 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9246-7561

Анотація

Стаття присвячена розробці основних положень конструювання та розрахунку нежорстких дорожніх одягів, армованих геосинтетичними матеріалами при посиленні та ремонті. Розглянуто розрахункову схему конструкції з АСМ при посиленні з врахуванням наявності тріщин в укріпленій основі або існуючих асфальтобетонних шарах. З позицій механіки руйнування розроблено методику проектування армованих конструкцій. Наведено основні обмеження та етапи технології виконання робіт при різних видах ремонтів. Матеріали досліджень враховано при розробці нормативного документу на використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві.

Посилання

1. Гамеляк И.П., Мерзликин А.Е., Гладков В.Ю. Об еффективности армирования асфальтобетонных покрытий. – Тез. Всесоюз. научно-тех. конф. – Строит. автомоб. дорог общего польз. и внутрихоз. дорог сельхоз. предприятий в Нечерноземной зоне РСФСР. – Брянск, М., 1989. – 60 с.
2. Мерзликин А.Е., Гладков В.Ю., Гамеляк И.П. Армирование асфальтобетонных покрытий при строительстве и реконструкции дорожных одежд. Автомоб. дороги: обзорн. информ. ЦБНТИ Минавтодора РСФСР. – М.: 1990. – Вып. 5. – 45 с.
3. Molenaar A.A.A. Structural Performance and Design of Flexible Road Construction and Asphalt Concrete Overlays. – Doct. Disser., Delft Un-sity of Technology. – 1983.
4. Пестриков В.М., Морозов Е.М. Механика разрушения твердых тел. – СПб.: Профессия, 2002. –    320 с.
5. ВБН В.2.3-218-...: 2007. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві. – К.: Укравтодор, 2008. – 125 с.