Числове розв’язування осесиметричної задачі з’єднання арматурних стержнів обтискною втулкою

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 254-259
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Сулим Г.Т., Лучко Й.Й., Кузь О.Н. Числове розв’язування осесиметричної задачі з’єднання арматурних стержнів обтискною втулкою. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 254-259.
Як цитувати статтю (references): G. Sulym, Josef Luchko, O. Kuz` Numerical solution of axial symmetric problem of connection of reinforcement bars by a crimp hob. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 254-259 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет ім. Франка, м. Львів, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3675-0503
Національний університет ім. Франка, м. Львів, Україна

Анотація

У роботі розглянуто проблему з‘єднання арматурних стержнів обтискною втулкою. Сформульовано постановку задачі та наведено її розв‘язок при пружній постановці, моделюючи стержні як абсолютно жорсткі тіла. На основі числового аналізу представлено діаграми переміщень та напружень.

Посилання

 

1. Звіт № держ. реєстр. 0197V003094 по темі: Розробка методів довготривалої міцності, корозійної стійкості пресованих з’єднань арматурних стержнів у залізобетонних конструкціях. Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 1996. – 145 с.
2. Лучко Й.Й. Методи оцінки несучої здатності і підвищення тріщиностійкості залізобетонних елементів конструкцій. – Львів: Слово і комерція, 1997. – 435 с.
3. Лучко Й.Й, Іваницький Я.Л., Куцигін М.Д., Беклемішев Ю.М. Методологічні аспекти з‘єднання арматури обтиснутою втулкою.// II Міжнародний симпозіум «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій» – Львів, 1996. – Вип. 2. – С.347-349.
4. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість та деформативність балок, армованих з’єднаною арматурою. /Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Львів: Каменяр, 2000. – Вип. 4. – С. 371-378.
5. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних плит, армованих з’єднаною арматурою/Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2001, – Вип.3. – С. 148-153.
6. Лучко Й.Й. Розрахунок фізико-механічних, геометричних та силових параметрів пластичного деформування товстостінних трубчатих з‘єднань арматурних стержнів./ Зб.наук.пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій – Львів, Каменяр, 2002. – Вип. 4. – С. 112-122.
7. Лучко Й.Й., Іваницький Я.Л., Гвоздюк М.М. Оцінка працездатності втулкового з‘єднання арматурних стержнів. // Зб. наукових праць Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2003. – Вип.5. – С. 137-142.
8. Ігнатишин М.І., Гвоздюк М.М. Сучасний стан проблеми з’єднання арматури періодичного профілю у залізобетонних конструкціях. / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2004. – Вип. 6. – С. 42 – 47.
9. Лучко Й.Й., Мельник І.В., Штаюра С.Т.. Дослідження арматурного прокату із серповидним профілем. / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2004. – Вип. 6. – С. 82-86.
10. Деклараційний патент на винахід. України № 63168А (УЩЧСБ/03) /Лучко Й.Й., Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ігнатишин М.І. «Спосіб з’єднання арматурних стержнів періодичного профілю та пристрій для його реалізації». Бюлетень № 1 від 15.01.2004.
11. Лучко Й.Й., Гембара В.В., Іваницький Я.Л. і ін. Методичні рекомендації з проектування та технології виготовлення залізобетонних конструкцій армованих стержнями, що з’єднані обтиснутими втулками. Львів: ФМУ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – 27 с.
12. Деклараційний патент на винахід України. № 10126 / Іваницький Я.Л., Гвоздюк М.М., Варський В.В., Лучко Й.Й. «Спосіб механічного з’єднання арматури.» Бюлетень № 11, від 15.11.2005 р.
13. Коваль П.М., Бабяк І.П. Дослідження витривалості зразків арматури класу А500С. / Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Львів: Каменяр, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62.
14. Іваницький Я.Л., Варський В.В., Лучко Й.Й., Гвоздюк М.М., Вергун У.А. Втомна міцність з’єднань арматурних стержнів./ Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Львів: Каменяр, 2005. – Вип. 6. – С. 334-338.
15. Іваницький Я.Л., Лучко Й.Й., Гвоздюк М.М., Вергун У.А. Спосіб з’єднання арматурних стержнів обтиснутих втулкою./ Зб. наук. пр. ст. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин, 2006. – С. 435-439.
16. МР В.2.3-218-03534506-510:2006. Методичні рекомендації «З‘єднання арматурних стержнів обтискними втулками». Львів: ФМІ ім.. Г.В. Карпенка НАН України , 2006. – 18с.
17. ТУ У В.26.6-00018112-257:2006. З‘єднання стержнів арматурних обтискними втулками.: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України , 2006. –15с.
18. СОУ 45.2 – 10018112 – 016: 2007. З’єднання арматурних стержнів обтискними втулками / Лучко Й.Й., Пенцак А.Я., Стабравський О.О. Львів: ЛРНТУ Держдор НДІ, 2007. – 14 с.
19. Mechanical connection of reinforcing bars // ACI Structural Journal, V. 88, – № 2. – 1991.
20. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. Москва: Изд-во Моск. ун-та. –1981.
21. Шешенин С.В., Кузь И.С. Применение вариационно-разностного метода к осесимметричным задачам теории упругости // Упругость и неупругость: Моcква. – 1987. – С. 39-44.
22. Шешенин С.В., Кузь И.С. О прикладных интерационных методах // Вычислительная механика деформируемого твердого тела: Москва. – 1990. –Вып. 1. – С.63-75.