Деформации железобетонных элементов с трещинами при кручении / Деформації залізобетонних елементів з тріщинами при крученні

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 5-11
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Азизов Т.Н., Срибняк Н.Н. Деформации железобетонных элементов с трещинами при кручении. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 5-11.
Як цитувати статтю (references): T. Azizov, N. Sribnyak Deformations of reinforced concrete elements with cracks at torsion. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 5-11 [in Russian]

Автори

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Анотація

Наведено методику визначення переміщень в перерізі залізобетонного елементу з тріщинами, коли крутильний момент прикладений на частині перерізу в стиснутій зоні. Методика дозволяє визначити
крутильну жорсткість елементів з нормальною тріщиною.

Посилання

1. Азизов Т.Н. Определение крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами // Дороги і мости. Збірник наукових праць. Вип. 7. Том 1. – Київ: ДерждорНДІ, 2007. – С. 3-8.
2. Азізов Т.Н. Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку: Автореф. дисс. … докт. техн. наук: 05.23.01 / Полтавський національный технічний університет. – Полтава, 2006. – 35 с.
3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., исправл. – М.: Наука, 1986. – 544 с.
4. Горнов В.Н. Исследование прочности и жесткости индустриальных конструкций жилых домов. – М.: Госстройиздат, 1954. – 240 с.
5. Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. – М.: Стройиздат, 1996. – 416 с.
6. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.: Стройиздат, 1976. – 208 с.