Деформативність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 239-245
Ключові слова: напружено-деформований стан, числове моделювання, метод граничних елементів, замокання основи, ступінь водонасичення.
Як цитувати статтю: Мурин А.Я., Добрянський Р.З., Сорохтей В.М., Цепков С.В. Приставський Т.В. Деформативність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 239-245.
Як цитувати статтю (references): A. Muryn, R. Dobryanskiy, V. Sorokhtey, S. Tsepkov, T. Prystavskiy eformability of reinforced-concrete beams at the different percents of strengthening an external composite reinforcement. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 239-245 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Анотація

Подані результати експериментально-теоретичних досліджень деформативності залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Запропоновано методику розрахунку таких конструкцій, використовуючи чинні норми проектування залізобетонних конструкцій.

Посилання

 

1. Kotynia R. Polska Grupa miedzynarodowej organizacji IIFC zajmujacej sie zastosowaniem kompozytow polimerowych w budownictwie. // Inzynieria i budownictwo, NR 11/2007. – S. 614.
2. Rybak M. Łagoda M.: Wzmacnianie mostów betonowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane", Szczecin Międzyzdroje, 1997. – P. 41-50.
3. Кваша В.Г., Мельник І.В., Климпуш М.Д. Експериментальне дослідження залізобетонної мостової балки за ТП вип. 56, підсиленої композитною стрічкою з вуглецевих волокон СFRP. // Зб. Автомобільні дороги та дорожнє будівництво. – Вип.62. – К., 2001. – С. 267-271.
4. Хаютин Ю.Г., Чернявский В.Л., Аксельрод Е.3. Применение углепластиков для усиления строительных конструкций. // Бетон и железобетон. – М, 2002, № 6. – С. 17-20; 2003, № 1. –С. 25-29.
5. Кваша В., Мельник І., Собко Ю., Мурин А., Добрянський Р. Застосування композитів CFRP для підсилення залізобетонних мостів в Україні. 9th International Scientific Conference “Current issues of civil and environmental engineering”. – Rzeszow, 3-4 September, 2004. – C. 221-227.
6. Meier U., Kaiser K. Strengthening of Structures with CFRP Laminates, Advanced Composite Materials in Civil Engineering Structures, Proceedings of the Specialty Conference (ASCE), Las Vegas, Nevada, 1991. p. 224-232.
7. Kaminska M.. Kotynia R. Badania zelbetowych belek z tasmami CFRP przyklejnymi na ich powierzchniach. // XVI konferencja naukowo-techniczna "Beton i prefabrykacja". – Tom.2. – Jadwisin. – 1998. – S. 479-484.
8. Kybicki J. Badania doświadczalne zarysowanych belek żelbetowych z naklejonymi taśmami komposytowymi z włokien węglowych. // Prace instytutu techniki – kwartalnik № 4 (124) 2002. – S. 43-59.
9. Кваша В.Г., Мельник I.В., Климпуш М.Д., Шевчик О. Міцність i деформативність залізобетонних мостових балок, посилених неметалевою арматурою CFRP. // VI міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля". – Львів. – 2001. – С. 223-230.
10. Мурин А.Я., Добрянський Р.З. Дослідження роботи залізобетонних балок, підсилених наклеюванням композитної арматури // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, вип. 2005-4(52). Макіївка, 2005 р. с. 254-257.
11. Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report fib, bulletin 14, 2001, 130 p.
12. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. ГУП «НИИЖБ», ООО «Интераква». М. 2006, 48 с.
13. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. –  80 с.
14. Мурин А.Я. Міцність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою // Вісник Національного університету Львівська політехніка «Теорія і практика будівництва», № 600. Львів, 2007 р. – С. 244-250.
15. Мурин А.Я. Міцність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Теорія і практика будівництва", № 627. Львів, 2008 р. – С. 155-158.