Діагностика технічного стану та визначення залишкового ресурсу будівельних конструкцій

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 285-290
Ключові слова: напружено-деформований стан, технічна документація, обстеження, технічний стан конструкцій, продовження терміну експлуатації.
Як цитувати статтю: Семиног М.М., Голоднов О.І. Діагностика технічного стану та визначення залишкового ресурсу будівельних конструкцій. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 285-290.
Як цитувати статтю (references): M. Seminog, A. Golodnov Diagnostics of the technical state and determination of remaining resource of build constructions. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 285-290 [in Ukrainian]

Автори

ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського, м. Київ, Україна
Броварське управління ГУМНС України в Київській обл., м. Бровари, Україна

Анотація

Викладена доцільність використання комплексної методики оцінки напружено-деформованого стану будівельних конструкцій із застосуванням методів математичного моделювання. Моделювання конструкцій виконується за результатами вивчення технічної документації й обстежень. Показана можливість використання методу для оцінки напружено-деформованого стану і розробки проекту підсилення конструкцій.
 

Посилання

1. ДБН 362-92. Оценка технического состояния стальных конструкций эксплуатируемых производственных зданий и сооружений. – К.: Государственный комитет Украины по делам архитектуры, строительства и охраны исторической среды, 1993. – 47 с.
2. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – Київ: Держбуд України, 1999. – 152 c.
3. Голоднов А.И. Определение остаточного ресурса железобетонных конструкций в условиях действующих предприятий // Буд. конструкції: Міжвідом. наук.-техн. зб. / НДІБК. – К.: НДІБК, 2005. – Вип. 62. – Т. 2. – С. 138–143.
4. Семиног М.М., Голоднов О.І. Моделювання напружено-деформованого стану для обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд // Зб. наук. праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. – К: Вид-во «Сталь», 2009. – № 4. – С. 243–249.