Диференціація методів виготовлення зразків сумішей на основі гідравлічних в'яжучих

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 129–138
Ключові слова: суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим; укочуваний цементобетон; суміш холодного ресайклінгу; методи виготовлення зразків, методи ущільнення
Як цитувати статтю: Терещенко Т. А., Ілляш С. І. Диференціація методів виготовлення зразків сумішей на основі гідравлічних в'яжучих. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 129–138.
Як цитувати статтю (references): Differentiation of methods for manufacturing the specimens of mixtures based on hydraulic binders.Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 129–138 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3001-8012
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5206-9921

Анотація

Вступ. До виокремленої групи дорожньо-будівельних матеріалів, які застосовуються за спорідненими технологіями, належать суміші, укріплені гідравлічними в’яжучим, укочувані цементобетони та суміші холодного ресайклінгу, укріплені цементом. Відомо, що склад та технологія застосування дорожньо-будівельних матеріалів впливають на вибір методів виготовлення зразків. У вітчизняній дорожньо-будівельній галузі впроваджено один метод виготовлення зразків зазначених видів матеріалів, проте у світовій практиці існує розвинута диференціація відповідних методів із урахуванням багатьох факторів. Статтю спрямовано на аналіз та вирішення питань з цього напрямку.

Загальна класифікація, аналіз та критерії вибору стандартних методів виготовлення зразків сумішей на основі гідравлічних в’яжучих. Запропоновано класифікацію методів виготовлення зразків зазначених видів сумішей із урахуванням методів ущільнення, застосовних в різних системах стандартизації. Виконано порівняльний аналіз методів виготовлення зразків із урахуванням вимог до зразків, особливостей процедури добирання складу сумішей, умов виготовлення зразків та гранулометричного складу сумішей. Окрему увагу приділено вибору критеріїв виготовлення зразків сумішей холодного ресайклінгу, які, згідно зі світовою практикою дорожнього будівництва, підлягають випробуванням з визначання показників реологічних властивостей.

Висновки. Ураховуючи світовий досвід дорожнього будівництва, усталені в вітчизняній практиці методи виготовлення зразків сумішей на основі гідравлічних в’яжучих, що характеризуються спорідненими технологіями застосування, потребують удосконалення з метою:

 • забезпечення селективного підходу до процедури добирання складу сумішей;
 • реалізації можливості виготовлення зразків на будівельному об’єкті;
 • забезпечення виконання випробувань за розширеними вимогами до показників фізико-механічних властивостей сумішей.

Посилання

 1. Garber S., Rasmussen R.O., Harrington D. Guide to Cement-Based Integrated Pavement Solutions. Portland Cement Association. Skokie, 2011, 82 p. URL: http://www.concrete.org (дата звернення: 27.01.2021).
 2. Buczyński P., Lech M. The Impact of one-, two- and three-component hydraylic road binder on the properties of the hydraulically bound mixture. Procedia Engineering. 2015, 108. P. 116–123. URL: https://www.sciencedirect.com (дата звернення 27.01.2021).
 3. Жданюк В., Сибільський Д. Всесвітня дорожня асоціація. Технічний комітет С7/8 «Дорожні покриття». Рециклювання дорожніх одягів. Частина 1. Посібник з холодного рециклювання дорожніх одягів безпосередньо на дорозі з використанням цементу. Харків, 2005. 76 с.
 4. Tataranni P., Sangiorgi C., Simone A., Vignali V., Lantieri C., Dondi G. A laboratory and field study on 100 % recycled cement bound mixture for base layers. International Journal on Pavement Research and Technology. 2018, 11. P. 427–434. URL: https://www.sciencedirect.com (дата звернення 27.01.2021, стаття у вільному доступі).
 5. Report on roller-compacted concrete pavements ACI 325.10R-95. American Concrete Institute (ACI). Committee 325, Farmington Hills, Michigan, 2001. 32 p. URL: http://civilwares.free.fr/ACI/MCP04/32510r_95.pdf (дата звернення: 27.01.2021).
 6. EN 13286-53:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 53: Methods for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using axial compression. Brussels, 2004. 10 p. (Інформація та документація).
 7. ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань. Київ, 2016. 30 c. (Інформація та документація).
 8. СОУ 42.1-37641918-127:2014 Матеріали органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів, виготовлені методом холодного ресайклінгу. Методи випробувань. Київ, 2014. 22 c. (Інформація та документація).
 9. EN 13286-50:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 50: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using Proctor equipment or vibrating table compaction. European Committee for Standardization. Rue de Stassart, 36, B-1005 Brussels, 2004. 8 p.
 10. EN 13286-52:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 52: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrocompression. European Committee for Standardization. Rue de Stassart, 36, B-1005 Brussels, 2004. 8 p.
 11. ASTM C1435/C1435M-20 Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer. West Conshohocken, PA, 2020. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 27.01.2021).
 12. ASTM WK41101 New Practice for Molding Roller-Compacted Concrete Specimens in Rectangular Molds Using a Vibrating Hammer. West Conshohocken. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 27.01.2021).
 13. EN 13286-51:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 51: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrating hammer compaction. European Committee for Standardization. Rue de Stassart, 36, B-1005 Brussels, 2004. 8 p.
 14. ASTM C1176/C1176M-20 Standard Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table. West Conshohocken, PA, 2020. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 27.01.2021).
 15. ASTM C1800/C1800M-16, Standard Test Method for Determining Density of Roller-Compacted Concrete Specimens Using the Gyratory Compactor. West Conshohocken, PA, 2016. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 27.01.2021).
 16. ASTM 33682 New Test Method for Determining Density of Roller-Compacted Concrete Specimens Using the Gyratory Compactor, ASTM International, West Conshohocken. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 27.01.2021).
 17. ASTM D6925-15 Standard Test Method for Preparation and Determination of the Relative Density of Asphalt Mix Specimens by Means of the Superpave Gyratory Compactor. West Conshohocken, PA, 2015. URL: https://www.astm.org (дата звернення 27.01.2021).
 18. Sengun E., Aykutlu M.A., Shabani R., Alam B., Yaman I.O. Comparison of laboratory practices for roller compacted concrete pavements. 13th International Symposium on Concrete Roads (19 – 22 June 2018). Berline, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/339851320_COMPARISON_OF_LABORATORY_PRACTICES_FOR_ROLLER_COMPACTED_CONCRETE_PAVEMENTS (дата звернення: 27.01.2021).
 19. Basic Asphalt Recycling Manual.  2nd Edition. Asphalt Recycling &
  Reclaiming Association (ARRA)
  . Annapolis, Maryland, 2014. 269  p. URL: http://www.dot.state.mn.us/materials/pvmtdesign/docs/BasicAsphaltRecyclingManual.pdf (дата звернення: 27.01.2021).ARRA, 2014. ,
 20. Buczyński P., Iwański M. Complex modulus change within the linear viscoelastic region of the mineral-cement mixture with foamed bitumen. Construction and Building Materials. 2018,
  Vol. 172, P. 52–62. URL: https://www.sciencedirect.com (дата звернення: 27.01.2021).