До питання нормування ступеню ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг та визначення статистичних показників оцінки якості ущільнення

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 212-225
Ключові слова: мінімальний коефіцієнт ущільнення, нормальний розподіл, нормування середнього, квадратичне відхилення, контроль якості.
Як цитувати статтю: Литвиненко А.С. До питання нормування ступеню ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг та визначення статистичних показників оцінки якості ущільнення. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 212-225.
Як цитувати статтю (references): Anatoliy Lytvynenko To the question of normes setting of degree of compaction of motor road bed soils and the statistical indexe definition of compaction quality estimation. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 212-225 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Статтю присвячено аналізу можливості і необхідності застосування нормального статистичного розподілу показників густини і вологості при нормуванні і контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг.

Посилання

 

1. ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Видання офіційне Мінрегіонбуд України. Київ 2007
2. CН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. Стройиздат. – М. 1973
3. Proctor R.R. Fundame9 ntal Principles of Soil Compaction. Engineering News-Record № 9, New York, August 31, 133.
4. Proctor R.R. Description of Field and Laboratory Methods Engineering News-Record № 10, New York, September 7, 1933.
5. Proctor R.R. Field and Laboratory Verification of Soil Suitability, Engineering News-Record, September 21, 1933.
6. Proctor R.R. New Principles Applied to Actual Dam – Building Engineering News-Record № 10, New York, September 28, 1933.
7. Лебедев А.Ф. Уплотнение грунтов при различной их влажности “Стройвоенморизд.”, 1949.
8. Бирюля А.К., Бирюля В.И., Носич И.А. Устойчивость грунтов дорожного полотна в степных районах. Дориздат. М. 1951
9. Телегин М.Я. // Методы уплотнения дорожных насыпей. “Дориздат” М., 1952 
10. Механика грунтов для инженеров-дорожников (грунты в дорожном строительстве) сокращенный перевод с английского под ред. проф. Бабкова В.Ф. “Автотрансиздат” М. 1957 .
11. ХОУ Б.К. Основы инженерного грунтоведения. Перевод с английского под проф. Маслова Н.Н. “Стройиздат”, М.-1966 г.
12. Хархута Н.Я., Васильев Ю.М. // Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог. “Транспорт”, М. 1975.
13. РСН. 337-91 Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов. Издание официальное. Госстрой УССР Киев 1991.
14. СН 25-74. Инструкция по применению грунтов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорого и аэродромов. Стройиздат. М. 1975.
15. Литвиненко А.С. // Удосконалення методики обробки даних, отриманими методами динамічного і статичного зондування ґрунтів / Міжвідомчий науково-технічний збірник “Будівельні конструкції” Вип. 63, Київ НДІБК 2005р. с. 154-162.