До визначення поняття “економічна ефективність”

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 29-32
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Боровик Н.А., Гаєвська Н.М. До визначення поняття “економічна ефективність”. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 29-32.
Як цитувати статтю (references): N. Borovyk, Natalya Gajevska To the determination the notion ‘economical effectiveness’. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 29-32 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9000-2565

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економічної категорії “економічна ефективність” з позиції її внутрішнього змісту. Автор статті розглядає два підходи до розуміння цього поняття: при командно-адміністративній та ринковій економіках і визначає основні відмінності між трактуванням цього поняття.

Посилання

1. Примеры расчета экономической эффективности от внедрения мероприятий по новой технике. – К.: Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР, 1986. – 59 с.
2. Критерии и показатели социально-экономической эффективности. – М.: Наука, 1981. – 243 с.
3. Методика определения экономической эффективности рационализаторских предложений в народном хозяйстве. – М.: Экономика, 1977. – 45 с.
4. Методологические вопросы определения экономической эффективности. – М.: Наука, 1975. – 230 с.
5. Социально-економическая эффективность перспективных вложений. – М.: Мысль, 1979. – 239 с.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 26, ч. II. – С.608. 7. Чирков В.Г., Расчеты экономического эффекта новой техники. – К.: Техника, 1984. – 181 с. 8. Бурчинский Р.Б., Мырошников П.С., Экономическая эффективность новой техники. – К.: Научная мысль, 1987.– 145 с.
9. Кац И.Я. – Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка) – М.: Финансы. – 1987 – 192 с.
10. Нагорская М.Н. – Эффективность производства: роль управленческого персонала – Донецк: ИЭП Ман Украины, 1998, – 240 с.
11. Универсальный экономический словарь. Менеджмент, маркетинг, реструктуризация. – К: Поисково-издательское агентство “Книга памяти Украины”, 1999, – 392 с.
12. Економічний словник-довідник за редакцією С.В Мочерного. К.: “Феміна”, 1995, – 249 с. 13. Ястремський О.І. – Мікроекономіка, К.: “Наукова думка”, 1995. – 457 с.
14. Архипова Н.Н., Кульба В.В., Исследование систем управления. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Наука, 2002.- 379 с.
15. Симонов П.Ф. – Підвищення ефективності праці: методологічні аспекти. – М.: Наука, 1975. – 125 с.
16. Зигерт В., Ланг Л., – Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. / Науч. ред. и авт. А.Л. Журавлев. – М.: Экономика, 1990. – 335 с.