Дослідження акустичної емісії під час електрохімічної корозії арматури залізобетонних конструкцій

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 246-253
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Сташук П.М. Дослідження акустичної емісії під час електрохімічної корозії арматури залізобетонних конструкцій. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 246-253.
Як цитувати статтю (references): Pavlo Stashuk Research of acoustic emission during electrochemical corrosion of armature of reinforced concrete constructions. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 246-253 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В статті описано проведені дослідження електрохімічної корозії арматури залізобетонних зразків та натурної конструкції автодорожнього моста із використанням методу акустичної емісії. Задачею досліджень було виявити закономірності випромінювання сигналів акустичної емісії в залежності від механізму корозії арматури. Викладено основні результати досліджень.

Посилання

1. Муравин Г.Б., Палей Ю.М., Макарова Н.О., Левитина И.Г. Разработка акустико – эмиссионного метода идентификации коррозии // Дефектоскопия. – 1991. – № 1. – С. 58-65.
2. Муравин Г.Б., Лезвинская Л.М., Макарова Н.О., Павловская Г.С. Задачи акустико – эмиссионной диагностики процесса коррозии // Дефектоскопия. – 1990. – № 2. – С.18-28.
3. ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення.
4. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия. Измерение, контроль, диагностика. К.: Министерство образования Украины. КМУЦА, КНТУ Украины "КПИ". 1999. – 304с.
5. ASTM E 1316-94 "Standard Definitions of Terms Relating to Acoustic Emission".
6. Муравин Г.Б., Финкель В.М., Лезвинская Л.М., Симкин Я.В. Исследование деформирования кремнистого железа методом акустической эмиссии // Дефектоскопия. – 1984. – № 10. – С. 88-91.
7. Коваль П.М., Сташук П.М., Фаль А.Е., Коротич А.В. Дослідження акустичної емісії залізобетону під час електрохімічної корозії // Будівництво України. 2005. – № 8. К., – С. 8-11.
8. Бакулин А.В., Попов В.И. Акустическая эмиссия при анодном оксидировании алюминия и титана. – Защита металлов, 1985. 6. №6. – С.824-827.
9. Retting T.W., Felsen M.J. Emission Monitoring of corrosion reactions – Corrosion. 1976. 32. P.121.
10. Mansfeld F., Stocker P.J. Emission from corroding electrodes. – Corrosion. 1976. 35. P. 541.
11. Rogers L.M., Monitoring fatigue and stress corrosion cracking in process installations by acoustic emission. – New trends NDT. Proc. Int. Conf., Brussels, 1982, P. 1-39.
12. Рекомендации по обследованию зданий и сооружений поврежденных пожаром. НИИЖБ Госстроя СССР, М.: 1987. – 71 с.