Дослідження горизонтальних переміщень на поверхні та контактах шарів тришарового напівпростору

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 65-75
Ключові слова: тришаровий напівпростір, теорія пружності, горизонтальні переміщення, сумісність роботи.
Як цитувати статтю: Голеско В.О. Дослідження горизонтальних переміщень на поверхні та контактах шарів тришарового напівпростору. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 65-75.
Як цитувати статтю (references): V. Golesko Research of horizontal displacement on the surface and layers’ contacts of three-layered halfspace. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 65-75 [in Ukrainian]

Автори

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна

Анотація

Наведено результати теоретичного дослідження змінювання горизонтальних переміщень (зсувів) на поверхні та контактах шарів тришарового напівпростору залежно від параметрів конструкції і зовнішнього навантаження.

Посилання

1. Коган Б.И. Напряжения и деформации многослойных покрытий // Труды ХАДИ. – Харьков: Изд-во ХГУ. – Вып. 14, – 1953. – С. 33-46.
2. Корсунский М.Б. Метод численного определения напряжений и перемещений в многослойном линейно-деформируемом полупространстве // Доклады и сообщения на науч.-техн. совещании по строит. автом. дорог. – М.: Оргтрансстрой,-1963.-С.227-239.
3. Бируля А.К. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд автомобильных дорог. – М.: Транспорт. –1964. – 168 с.
4. Зінченко В.Д., Голеско В.О. Напружений стан шарів з укріплених ґрунтів у конструкції дорожнього покриття // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Київ: Будівельник. – Вип.12, – 1973. – С. 94-98.
5. Голеско В.А. Напряженно-деформированное состояние трехслойного полупространства // Вестник ХГАДТУ. – Харьков: Изд-во ХГАДТУ. – Вып.5, – 1997. – С. 40-44.
6. Плевако В.П., Ряпухин В.Н. Совершенствование метода расчета нежестких дорожных одежд // Вестник ХГАДТУ. – Харьков: РИО ХГАДТУ. – Вып.9, – 1999. – С. 51-56.
7. Плєвако В.П. Напружений стан неоднорідних покриттів. – Львів: Машинознавство. – Вип. № 3(45). – 2001. – С.24-28.