Дослідження напружено-деформованного стану залізобетонних плит при дії температурних впливів за допомогою ПК ЛІРА 9.4

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 186-190
Ключові слова: транспортна будівля, територія забудови, інженерно-геологічне розвідування, глибина розвідування.
Як цитувати статтю: Колякова В.М., Халік Наро, Клименко В.В. Дослідження напружено-деформованного стану залізобетонних плит при дії температурних впливів за допомогою ПК ЛІРА 9.4. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 186-190.
Як цитувати статтю (references): V. Kolyakova, Naro Xalik, V. Klymenko Research of the stress-strain state of reinforced concrete slab at the action of the temperature influencing by pk Lyre 9.4. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 186-190 [in Ukrainian]

Автори

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Анотація

 

Наведені результати чисельного моделювання зусиль і переміщень у залізобетонній плиті з використанням ПК ЛИРА 9.4

Посилання

1. Александровский С.В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учетом ползучести. М.: Стройиздат, 1973. – 442 с.
2. Барашиков А.Я., Колякова В.М., Халік Наро Теплотехнічні властивості бетону Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип.17. – С. 3-7.
3. Милованов А.Ф. Огнестойкость железобетонных конструкций.- М.: Стройиздат, 1986. – 223 с.
4. Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. Учебное пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 889 с.
5. Ройтман В.М. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. – М.: Ассоциация Пожарная безопасность и наука, 2001. – 382 с.