Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонної монолітної прогонової будови мосту після тривалої експлуатації

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Cторінковий інтервал статті: 211–221
Ключові слова: випробування, деформативність, міст, прогонова будова, технічний стан
Як цитувати статтю: Стоянович С. В., Полюга Р. І., Роздорожнюк О. Я. Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонної монолітної прогонової будови мосту після тривалої експлуатації. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 211–221.
Як цитувати статтю (references): Serhii Stoianovych, Roman Poliuha, Olena Rozdorozhniuk. Research of stress-deformed state of reinforced concrete monolithic span of bridge after long-term exploitation. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 211–221 [in Ukrainian].

Автори

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3729-0577
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4253-4302
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1363-7356

Анотація

Вступ. Переважна більшість залізобетонних мостів побудованих в Україні до 50-х років ХХ століття — монолітні. З монолітного бетону влаштовували прогонові будови довжиною (2–6) м та ребристі довжиною (8–15) м. Монолітні прогонові будови забезпечують хорошу просторову роботу і значну довговічність.

Проблематика. Основним недоліком залізобетонних монолітних прогонових будов мостів, що будувалися до 50-х років минулого століття була низька проектна міцність бетону, що з часом призводило до виникнення дефектів та відповідно зниження їх довговічності. Крім цього переважна більшість таких мостів з монолітними прогоновими будовами була побудована за технічними нормами 1962 року та більш ранніми, і на цей час за вантажопідйомністю не відповідають вимогам сучасних норм.

Необхідність у дослідженні напружено-деформованого стану, визначення запасів несної здатності прогонових будов мостів після тривалої експлуатації, враховуючи вищенаведене, є важливим фактором при прийнятті рішення щодо доцільності їх ремонту.

Мета. Дослідження напружено-деформованого стану конструкцій монолітної прогонової будови мосту після його тривалої експлуатації.

Матеріали та методи. Було проведено обстеження монолітної залізобетонної прогонової будови моста побудованого ще у 1940 році. Встановлено, що прогонова будова мосту, відповідно до виявлених дефектів, перебуває в обмежено працездатному стані (стан 4). А враховуючи низьку вантажопідйомність прогонової будови остаточно прийнято стан 5 (непрацездатний). Основні дефекти, що були виявлені під час обстежень прогонової будови, значно знижують її довговічність та несну здатність. Було виявлено руйнування захисного шару балок прогонової будови з оголенням та інтенсивною корозією арматури з ослабленням площі понад 10 %.

На основі даних з обстеження мосту було вирішено додатково провести його випробування, щодо визначення напружено-деформованого стану прогонових будов, наявності резервів міцності та можливості їх посилення або необхідності заміни.

Результати. На основі проведеного випробування мосту встановлено параметри просторової роботи та напружено-деформованого стану прогонової будови за допомогою вимірювання абсолютних деформацій (прогинів) під дією статичного навантаження. За результатами випробування визначено значення конструктивного коефіцієнта k, що знаходиться в межах від 0,10 до 0,79.

Експериментально визначені значення коефіцієнтів поперечного розподілу (КПР) для кожної балки та проведений числовий аналіз натурної та аналітичної просторової роботи прогонової будови мосту за коефіцієнтами поперечного розподілу.

Висновки. Результати аналізу отриманих експериментально та аналітично даних випробувань мосту свідчать про нормальну просторову роботу прогонів мосту, що відповідає характеру роботи ідеалізованої скінченно-елементної схеми, хорошу просторову жорсткість та про наявність у прогонах мосту резервів міцності.

 

Посилання

  1. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів. Київ, 2013. 42 с. (Інформація та документація).
  2. ДСТУ 8908:2019 Автодорожні мости. Класифікація дефектів. Київ, 2020. 71 с. (Інформація та документація).
  3. ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. Київ, 2010. 45 с. (Інформація та документація).
  4. ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування Київ, 2010. 47 с. (Інформація та документація).
  5. СОУ 45.2-00018112-044:2009 Споруди транспорту. Статичні випробування автодорожніх мостів. Київ, 2010. 24 с. (Інформація та документація).