Дослідження тріщиностійкості монолітної попередньо напруженої естакади методом акустичної емісії

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 56-62
Ключові слова: акустична емісія, технічна діагностика, прогонова будова.
Як цитувати статтю: Коваль П.М., Сташук П.М., Ковальчик Я.І. Дослідження тріщиностійкості монолітної попередньо напруженої естакади методом акустичної емісії. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 56-62.
Як цитувати статтю (references): Petro Koval, Pavlo Stashuk, Ya. Kovalchyk Analysis of crack resistance of a monolith pre-stressed overpass using acoustic emission method. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 56-62 [in Ukrainian]

Автори

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Представлено результати випробування прогонової будови залізобетонної попередньо напруженої автодорожньої естакади. Аналіз даних, отриманих з використанням методу акустичної емісії свідчить, що в конструкціях моста немає тріщин, розвиток яких є небезпечним для споруди.

Посилання

1. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. ДБН В.2.3-14:2006. – 359 с.
2. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. ДБН В.1.2-15:2009. – 56 с.
3. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. ДБН В.2.3-22:2009. – 43 с.
4. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия. Измерение, контроль, диагностика. – К: Изд-во КМУГА, 1999. – 305 с.
5 . Новиков Н.В., Филоненко С.Ф. Влияние паpаметpов акустического тpакта на числовое значение кpитеpиальной оценки выделения сигналов АЭ от тpещин // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1995. – № 1. – С.47-52 .
6. Бабак В.П., Філоненко С.Ф. Вплив порогу обмеження на критеріальну оцінку виділення сигналів акустичної емісії від тріщин // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С.31-39.
7. Бабак В.П., Филоненко С.Ф. Математические модели оценки и прогнозирования состояния изделий методом акустической эмиссии // РадиоЕлектроника и информатика. – 2000. – № 2. – С.62-68.
8. Филоненко С.Ф. Анализ кинетики развития процессов разрушения методом акустической эмиссии // Международная научная конференция: “Синергетика 2000. Самоорганизующиеся процессы в системах и технологиях”: Материалы конференции, г. Комсомольск-на-Амуре, 2000 г. – С. 94-97.
9 . МВ В 218-03450778-240-2004 Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях .
10. Технічний звіт з обстеження і випробування естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької в м. Києві. Керівник роботи Сташук П.М., ДерждорНДІ, Київ 2010. – 180 с.
11. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування. ДБН В.2.3-6:2009. – 52 с.