Дослідження властивостей пилуватих відходів з електрогенеруючих підприємств України

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 94–101
Ключові слова: вапняковий матеріал, відходи промисловості, зола, мінеральний порошок. фізико-механічні властивості
Як цитувати статтю: Каськів В. І., Копинець І. В., Соколов О. В. Дослідження властивостей пилуватих відходів з електрогенеруючих підприємств України. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 94–101.
Як цитувати статтю (references): Volodymyr Kaskiv, Ivan Kopynets, Oleksii Sokolov Study of properties of dusty wastes from power generating plants of Ukraine. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 94–101 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8074-6798
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0908-4795
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4694-9647

Анотація

Вступ. Утилізація вторинних матеріалів виробництва призначена для збереження природних ресурсів і скорочення обсягу відходів, які необхідно утилізувати в спеціальних місцях поховання. Утилізація заохочується багатьма країнами Європейського Союзу. Ключовим елементом у заохоченні до переробки відходів є принцип «забруднювач платить», який був включений до всіх директив Співтовариства щодо поводження з безпечними та небезпечними відходами. З метою заохочення до переробки багато держав-членів прийняли специфічне екологічне законодавство, зокрема, сплату податку за утилізацію відходів.

Проблематика. На сьогодні в Україні не вирішено питання утилізації відходів промисловості, тому значна їх частина знаходяться у відвалах та несе в собі великий ризик для екології, і тільки незначна частина утилізується в будівельних проектах [1], хоча вже існує «Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки» [2] та розпорядженням Кабінету міністрів України [3], які регламентують використання місцевих матеріалів, включаючи відходи промисловості під час будівництва автомобільних доріг. В той же час на електрогенеруючих підприємствах України в результаті спалювання вугілля утворюються мільйони тонн пилоподібних відходів —
золи-винесення та золи з гідровідвалу.

Мета. Проведення дослідження золи з гідровідвалу та суміші вапнякового матеріалу із золою з гідровідвалу на відповідність вимогам до наповнювачів.

Матеріали і методи. Для дослідження було обрано золу з гідровідвалу, суміш вапнякового матеріалу із золою гідровідвалу та вапняковий мінеральний порошок комерційного виробництва.

Результати. Представлено результати дослідження з встановлення можливості використання пилуватих відходів з електрогенеруючих підприємств для виробництва асфальтобетонних сумішей. Проведено експериментальні дослідження з встановлення фізико-механічних властивостей золи з гідровідвалу та з частковою заміною вапняковим матеріалом. Встановлено відповідність досліджуваних матеріалів вимогам національних стандартів.

Висновки. Проведені дослідження з визначення зернового складу, пористості, набрякання та структуруючої здатності показали, що досліджувана зола не відповідає вимогам таблиці 5 ДСТУ Б В.2.7-121 за пористістю у разі ущільнення 40 МПа, суміш 80:20 — за набряканням зразків із суміші наповнювача з бітумом, а суміш 50:50 за визначеними показниками відповідає установленим вимогам. Значне зростання набрякання зразків із суміші наповнювача з бітумом може бути пов’язане з високим вмістом глинистих домішок в досліджуваних матеріалах.

Посилання

  1. Соколов О. В., Желотобрюх А. Д., Копинець І. В., Каськів В. І. Використання відходів промисловості в дорожньому будівництві. Дороги і мости. 2020. Вип. 21. С. 110–119.
  2. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 N 34-р // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2018-%D1%80 (дата звернення: 20.01.2021).
  3. Про застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві : Розпорядження Кабінету міністрів України від 04.12.2019 N 1420-р // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1420-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 20.01.2021).
  4. ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування. Київ, 2019. 44 с. (Інформація та документація).
  5. ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови. Київ, 2015. 42 с. (Інформація та документація).