Досвід впровадження аналітичної експертної системи управління мостами

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 54-69
Ключові слова: автодорожній міст, паспорт моста, система управління станом мостів, стратегії експлуатації мостів.
Як цитувати статтю: Боднар Л.П., Панібратець Л.Г., Завгородній С.С., Борисенко М.А. Досвід впровадження аналітичної експертної системи управління мостами. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 54-69.
Як цитувати статтю (references): Larusa Bodnar, Liuda Panibratets, Serhii Zavhorodniy, Maksym Borysenko. The experience of implementation of the analytical expert bridges management system. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 54-69 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9772-3536
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1928-4544
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0683-9299

Анотація

Вступ. З 2004 року Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) розробляється і впроваджується Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ), яка акумулює інформацію щодо мостів на дорогах загального користування України. Аналітичну інформацію з бази даних програмного комплексу АЕСУМ використовують на всіх рівнях дорожньої галузі, регулярно проводяться роботи з наповнення АЕСУМ інформацією з обстежень, паспортизації, враховуються всі зміни в класифікації доріг, мостів тощо.
Проблематика. Встановлено, що загальна система управління включає три найважливіші функції: збір інформації та її аналіз; визначення оптимальної стратегії; раціональне розподілення коштів. Аналіз публікацій свідчить, що створені і реалізовані системи в різних країнах мають багато спільного: є база даних по мостах; здійснюється планування робіт; виконується ранжування об’єктів для призначення пріоритетного виконання робіт. Але в системах різних країн є і суттєві відмінності.
Мета. Детальний розгляд функціоналу ПК АЕСУМ та порівняння його з відомими світовими системами управління мостами для визначення подальших напрямів розвитку програмного комплексу.
Матеріали та методи. База даних АЕСУМ містить в собі близько 150 параметрів кожного мосту. Тут зберігається також детальна інформація про окремі елементи мостів, такі як прогонові будови, опори, фундаменти, а також фотографії і креслення. У відомість дефектів внесено за результатами обстежень дефекти з детальним описом, обсягом розповсюдження та оцінкою їх впливу на стан елемента. В автоматичному режимі розраховується експлуатаційний стан по споруді. Для кожного елемента моста є можливість визначати залишковий ресурс з побудовою кривої деградації, що дозволяє прогнозувати стан елементів споруди на певний період часу в майбутньому. Ранжирування мостів за потребою ремонтів проводиться за двома показниками – експлуатаційним станом та категорією дороги. У складі АЕСУМ розроблено модуль стратегічного управління ремонтами та експлуатаційним утриманням мостів. При плануванні запропоновано дві функції цілі, за якими приймається оптимальне рішення: мінімізація середньорічного рівня деградації та мінімізація вартості ремонтних робіт і експлуатаційного утримання. Передбачено варіанти побудови стратегії при обмеженому бюджеті.
Результати. На сьогоднішній день функціонал програмного комплексу АЕСУМ співрозмірний з основними зарубіжними системами управління мостами.
Висновки. Програмний комплекс АЕСУМ містить у собі головні параметри системи управління мостами та визначено основні напрямки робіт з його вдосконалення.

Посилання

1. Шестериков В.И., Горобец Л.И., Матвеев И.К. Управление состоянием мостовых сооружений на федеральной сети автомобильных дорог России: Обзор. информ. Москва, 2007. Вып. 2. 96 с. URL: http://internet-law.ru/stroyka/text/56251

2. Presentations from 8th International Bridge Management Conference (April 26-28, Denver, Colorado). Denver, Colorado, 1999. Issue 498. Vol. 1. 

3. Shesterikov V., Gorobets L. Bridge operation management system in Russia. Intertraffic Asia 2002: PIARC Seminar. Bangkok, Thailand, 2002.

4. Presentations from 9th International Bridge Management (April 28-30, Orlando, Florida). Orlando, Florida, 2003. 440 p. URL: http://www.trb.org/Publications/Blurbs/153044.aspx

5. Speiran K., Reed M. Ellis. Implementation of a Bridge Management Systemin the Provinct of Nova Scotia: Annual conference of the Transportation Association of Canada. Guebec, 2004. 20 p.

6. Bridge Management: Experiences of California, Florida and South Dakota. Washington, 2005. 32 p. URL: https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/asstmgmt/bmcs7.pdf

7. Боднар Л.П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 31–39.

8. ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування. Київ, 2009. 48 c. (Інформація та документація).

9. ДСТУ-Н Б.В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів. Київ, 2012. 38 с. (Інформація та документація)