Ефективність сталезалізобетонних автодорожніх мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 16-23
Ключові слова: сталезалізобетон, прогонова будова моста, витрати сталі, техніко-економічні показники, ефективність.
Як цитувати статтю: Балабух Я.А. Ефективність сталезалізобетонних автодорожніх мостів. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 16-23.
Як цитувати статтю (references): Ya. Balabuh Efficiency of steel-reinforced road bridges. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 16-23 [in Ukrainian]

Автори

Львівський регіональний науково-технічний центр ДерждорНДІ

Анотація

Виконано аналіз ефективності використання сталезалізобетонних конструкцій при будівництві автодорожніх мостів. Приведені залежності витрат сталі у сталезалізобетонних прогонових будовах різних конструктивних схем від довжини прогонів.

Посилання

1. Технические указания по проектированию сталежелезобетонных пролётных строений: ВСН 92-63. – М.: Оргтрасстрой, 1963. – 194 с.
2. Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные мосты / Стрелецкий Н.Н. – М.: Транспорт, 1965. – 376 с.
3. Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные пролётные строения мостов. 2-е изд., перераб. и доп. / Стрелецкий Н.Н. – М.: Транспорт, 1981. – 360 с.
4. Нгуен Ван Тим. Выбор оптимальных конструкций автодорожных и городских мостов в условиях Вьетнама: дис. …кандидата техн. наук. – К: 1969. – 249 с.
5. Гитман Э.М. Вопросы оптимального проектирования сталежелезобетонных пролётных строений / Гитман Э.М. // Исследование современных конструкций стальных мостов. – 1975. – Вып. 94. – С. 18-39.
6. Маров Б.П. Исследование условий совместной работы железобетонной плиты с металлическими сплошными балками / Маров Б.П. // Тр. НИИЖГ. – 1958. – Вып. 13. – С. 35-62.
7. Указания по сравнению и оценке проектных вариантов средних и больших мостов: ВСН 108-64. – М.: Оргтрансстрой, 1964.
8. Гибшман Е.Е. Мосты со стальными балками, объединёнными с железобетонной плитой / Гибшман Е.Е. – М.: Дориздат, 1952. – 86 с.
9. Мосты и трубы: СниП 2.05.03-84*. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 200 с.
10. Sandard plans for highway bridgts. – Vol. 11. US Department of Transpotation, April, 1968.