Екологічна небезпека емісії нафтопродуктів при експлуатації автомобільних доріг

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 139-142
Ключові слова: емісія, нафтопродукти, екологічна небезпека.
Як цитувати статтю: Юрченко В.О., Бригада О.В., Михайлова Л.С., Вирожемський В.К., Коротченко М.В. Екологічна небезпека емісії нафтопродуктів при експлуатації автомобільних доріг. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 139-142.
Як цитувати статтю (references): V. Yurchenko, O. Brigada, L. Mikhailova, Mariya Korotchenko Ecological danger of oil emissions in the course of motor roads operating maintenance. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 139-142 [in Ukrainian]

Автори

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2010-1004
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна

Анотація

Екологічна небезпека забрудненого поверхневого стоку для ґрунтів прилеглих територій та водойм кардинально зростає при відсутності або непрацездатності системи збирання поверхневих вод з покриття проїзної частини дорожньо-мостових споруд на очистку. Найбільшу екологічну небезпеку в цих стічних водах створюють нафтопродукти, до складу яких входять циклічні та ароматичні сполуки, кетони, альдегіди та інші органічні речовини. Негативний вплив поверхневих стічних вод з автомобільних доріг на оточуюче середовище пов'язано також з вмістом в стічних водах завислих речовин різної природи та сполук, які використовуються для протиожеледних заходів.

Посилання

1. Канило П.М., Бей И.С., Ровенский А.И. Автомобиль и окружающая среда. Учебное пособие. Под ред. проф. Канило П.М. Харьков «Прапор». – 2000. – 304 с.
2. Мостепан О.В. Оцінка впливу забруднення зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище: Дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01. – Харків, 2004. – 251 с.
3. Пшенин В.Н. Загрязнение почвенного покрова придорожных территорий // Автотранспорт: от экологической политики до повседневной практики // Труды IV Международной научно-практической конференции, 20-21 марта 2008 г.. Санкт-Петербург. – Спб, изд-во МАНЭБ. – 2008. – С. 48-55.
4. Леонов Е.А., Михайлова М.С. Проблемы очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог на примере кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга // «Жизнь и безопасность», № 3. – 2002. – С. 280-286.
5. Polkowska Ż., Skarżyńska K., Dubiella-Jackowska A., Staszek W., Namieśnik J. Evaluation of pollutant loading in the runoff waters from a major urban highway (Gdansk Beltway, Poland) // Global NEST Journal, Vol 9, No 3. – 2007. – P. 269-275.
6. Клименко В. Определение загрязнения земель вблизи автомобильных дорог // SCIENCE – FUTURE OF LITHUANIA 2009, Vol. 1, No. 6. – С. 45-48.
7. Джувелинян Х.А. 1996. Экология, город, человек. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та. – 104 с.