Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 325-330
Ключові слова: деформації, експериментальні дослідження, несуча здатність, сталезалізобетонні балки, сталеві листи.
Як цитувати статтю: Стороженко Л.І., Нижник О.В., Іванюк А.В. Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 325-330.
Як цитувати статтю (references): L. Storozhenko, O. Nizhnik, A. Ivanjuk Experimental research of profiled composite beams reinforced with sheets. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 325-330 [in Ukrainian]

Автори

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна

Анотація

У статті розглянуто сталезалізобетонні балки з армуванням сталевими листами та проведено аналіз результатів їх експериментальних досліджень. Особливістю запропонованих конструкцій є те, що сталеві листи працюють сумісно із залізобетонною складовою, при цьому сталеві листи використовується в якості не лише жорсткої арматури, а й незнімної опалубки. Балки можуть бути використані при спорудженні промислових і цивільних будівель.
 

Посилання

1. Залізобетонні конструкції / П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, О.В. Горик та інші. – К.: Вища шк., 1999. – 508 с.
2. Стороженко Л.І., Семко О.В. Сталезалізобетонні конструкції: навч. посіб. / Л.І. Стороженко, О.В. Семко. – Полтава, 2001. – 55с.
3. Стороженко Л.І. Сталезалізобетон: Збірник наукових праць / Л.І. Стороженко. – Полтава: ПНТУ, 2006. – 386с.
4. Стороженко Л.И. Сталежелезобетонные конструкции / Л.И. Стороженко, А.В. Семко, В.И. Єфименко. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 158с.
5. Пат. на кор. модель 33426 Україна, МПК (2006) Е04В 1/02. Таврова сталезалізобетонна балка зі стрічковим армуванням / заявники Стороженко Л.І., Нижник О.В., Куч Т.П.; власник – ПолтНТУ. – № u 2008 01082; заявл. 29.01.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.