Экспериментальные исследования прочности и деформативности железобетонных балок, изготовленных и усиленных бетоном из отходов обогащения железных руд / Експериментальні випробування міцності і деформативності залізобетонних балок, підсилених нарощуванням в розтягнутій зоні із бетонів на відходах збагачення залізних руд

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 44-49
Ключові слова: балка, підсилення, випробування, розтягнута зона, навантаження, міцність, прогин, тріщина, серія.
Як цитувати статтю: Валовой А.И., Герб П.И. Экспериментальные исследования прочности и деформативности железобетонных балок, изготовленных и усиленных бетоном из отходов обогащения железных руд. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 44-49.
Як цитувати статтю (references): A. Valovoj , P. Gerb Experimental researches of durability and deformation of reinforce concrete beams produced and strengthened by concrete from the wastes of iron ore enrichment. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 44-49 [in Russian]

Автори

Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг, Україна
Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Анотація

Підняті актуальні питання дослідження залізобетонних балок підсилених нарощуванням в розтягнутій зоні і випробуваних постійним та змінним навантаженням з різним рівнем повторного завантаження. Наведена перша частина результатів випробувань балок, з бетонів на відходах збагачення залізних руд, на міцність, деформативність і тріщиностійкість.

Посилання

1. Барашиков А.Я., Подольский Д.М., Сирота М.Д. Надежность восстанавливаемых и усиливаемых конструкций зданий и сооружений. – Черкассы: Фотоприбор, 1993. – 46 с.
2. Усиление несущих железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований / А.Б. Голышев, П.И. Кривошеев, П.М. Козелецкий и др. – К.:Логос, 2004. –219 с.: ил.
3. Валовой О.І., Еременко О.Ю. Порівняння ефективності варіантів підсилення залізобетонних елементів, що працюють на згин. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне, 2006, № 14, С. 455-461.
4. Бондаренко Г.Н. Обычные и высокопрочные бетоны на заполнителях из отходов ГОК. – Бетон и железобетон, 1975, № 3, С. 6-8.
5. Валовой А.И. Влияние кратковременных переменных нагрузок на прочность, деформативность и трещиностойкость железобетонных элементов из бетонов на отходах обогащения железных руд. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Киев: КИСИ, 1986. – 20 с.
6. Василькова Г.А., Стороженко Г.Т. Бетони на основі відходів гірнічо-збагачувальних комбінатів. – Буд. матеріали і конструкції, 1970, № 6, С. 8-9.
7. Шевченко Б.Н. Исследование прочности и деформативности предварительно напряженных железобетонных элементов, изготовленных на мелких заполнителях – отходах горно-обогатительных комбинатов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Киев: КИСИ, 1980. –  20 с.