Інвестиційна політика суб’єктів природної монополії транспортно-інфраструктурного сектору

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 47-58
Ключові слова: інвестиційна політика, монополія, суб'єкт, транспортна інфраструктура, транспортно-інфраструктурний сектор
Як цитувати статтю: Шемаєв В. В. Інвестиційна політика суб’єктів природної монополії транспортно- інфраструктурного сектору // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 47-58.
Як цитувати статтю (references): Volodymyr Shemayev Investment policy of natural monopoly companies in transport and infrastructure sectors // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 47-58. [in Ukrainian].

Автори

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0001-5599-3941

Анотація

Вступ. У процесі поетапного застосовування в Україні принципів корпоративного управління ОЕСР та в умовах обмеженості фінансових ресурсів постає необхідність розроблення інвестиційної політики суб’єктів господарювання державної форми власності ― суб’єктів природних монополій.

Проблематика. Інвестиційна політика суб’єктів природної монополії інфраструктурного сектору має свої особливості тому, класична максимізація прибутку без її урахування може призвести до викривлення ринку, дискримінації окремих користувачів послуг інфраструктури. Це обумовлює необхідність вирішення проблеми адаптації інвестиційної діяльності до специфіки діяльності таких суб’єктів.

Мета. Обґрунтування теоретико-методичних засад формування інвестиційної політики суб’єктів природних монополій транспортно-інфраструктурного сектору та науково-практичних рекомендації щодо її реалізації на прикладі провадження інвестиційної діяльності державного підприємства, сформованим за холдинговим (мережевим) принципом.

Матеріали та методи. Теоретико-методологічну основу роботи складає сукупність методів  і прийомів наукового дослідження: логічне узагальнення — при визначенні змісту інвестиційної діяльності суб’єктів природної монополії у сфері транспортної інфраструктури; аналіз і синтез ― для дослідження особливостей діяльності зазначених підприємств, виявлення тенденцій їх розвитку в контексті впливу на інвестиційну політику; системний підхід ― при визначенні елементів системи формування інвестиційної політики та процесу інвестиційного управління; експертні методи (анкетування, PEST- та SWOT-аналіз, метод вилучення знань експертів) ― при здійсненні оцінки ефективності інвестиційних проєктів; статистичні методи ― для аналізу фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання; метод зваженої згортки ― при визначенні пріоритетності інвестиційних проєктів  у складі інвестиційного портфелю підприємств.

Результати. У дослідженні запропоновано теоретико-методичні засади формування інвестиційної політики суб’єктів природних монополій транспортно-інфраструктурного сектору України, що включають обґрунтування мети, принципів і видів інвестиційної діяльності; визначення етапів процесу інвестиційного управління, а також формування інвестиційного портфелю проєктів та його структури.

Висновки. Запропоновані основні підходи до формування інвестиційної політики підприємства та інструментів її реалізації можуть бути застосовані на державних підприємствах транспортно-інфраструктурного сектору з холдинговою (мережевою, філіальною) структурою або у підприємствах приватної форми власності, що мають ознаки природної монополії.

Посилання

 1. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні: монографія Київ, 1998. 392 с.
 2. Майорова Т.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2015. N 21. С. 12-16.
 3. Гринько П. Л. Дослідження формування інвестиційної політики підприємств як важливого фактору їх стратегічного розвитку / П. Л. Гринько // Технологический аудит и резервы производства. 2016. - № 1(3). - С. 63-68. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_1(3)__14 (дата звернення: 20.04.2020).
 4. Базілінська О.Я. Івестиційна політика в галузі регіонального транспорту / О. Я. Базілінська // Наукові записки наУКМА. Економічні науки. Київ, 2005. 44. С. 80-84.
 5. Токмакова І. В. Сутність та підходи до формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспортy. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2013. N 43. С. 189-193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_43_40 (дата звернення: 20.04.2020).
 6. Чебанова Т. Е. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии морских портов. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. N 10. Одеса, 2001. С. 102-113.
 7. Акімова Т.А. Забезпечення розподілу інвестицій у розвиток аеропорту. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Київ, 2010. N 25. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/438 (дата звернення: 20.04.2020).
 8. Єдиний державний портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda/resource/d537f4c9-63ed-4c1f-8d5e-f915888082db (дата звернення: 20.04.2020).
 9. Рішення загальних зборів акціонерів УкрГазВидобування. URL: http://ugv.com.ua/uploads/1551345167.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
 10. Investment policy: process & practice a guide for asset owners, PRI. 2016. URL: https://www.unpri.org/download?ac=1605 (дата звернення: 30.04.2020).
 11. Asset owner strategy guide: how to craft an investment strategy. 2018. URL: https://www.unpri.org/asset-owners/investment-strategy (дата звернення: 30.04.2020).
 12. Інструкція з оцінки та відбору інвестиційних проєктів (проєктних пропозицій) у сферах транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв’язку. Проект «Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проєкту», 2020. URL: https://mtu.gov.ua/files/INSTRUCTION%20of%20evaluation%20and%20selection.pdf (дата звернення: 30.04.2020).