Класифікація джерел мікрозабруднювачів як складових забруднення поверхневих дорожніх стоків

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Технології захисту навколишнього середовища
Cторінковий інтервал статті: 251–258
Ключові слова: дорожнє покриття, мікрозабруднювачі, склад, частинки
Як цитувати статтю: Харитонова Н. М., Хрутьба В. О. Класифікація джерел мікрозабруднювачів як складових забруднення поверхневих дорожніх стоків. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 251–258.
Як цитувати статтю (references): Nataliia Kharytonova, Viktoriia Khrutba Classification of micropollutants sources as components of road surface runoff pollution. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 251–258 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5732-3407
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8121-2042

Анотація

Вступ. Сучасний стан і розвиток дорожнього будівництва та інфраструктури є причиною збільшення забруднення навколишнього середовища, особливо в безпосередній близькості від автомобільних доріг.

Проблематика. Поверхневий стік з автомобільних доріг уявляє собою значні об’єми забруднених вод, які частіше за все без очищення, потрапляють до водних об’єктів та на прилеглу територію, що суперечить природоохоронним вимогам. Не тільки аварійні витоки нафтопродуктів і залишки хлоридів присутні в стічних водах, але і досить значна кількість завислих речовин, що частіше всього має властивість осідати і накопичуватись та несе не будь-яку небезпеку для довкілля та здоров’я населення. Для того, щоб передбачити заходи або запобігти такому забрудненню та накопиченню необхідно визначити джерела утворення завислих речовин, якісні характеристики, фізичні та хімічні властивості забруднюючих речовин.

Мета. Метою роботи є визначення забруднювачів завислих речовин (мікрозабруднювачів), їх складових, розробити класифікацію джерел та їх утворення.

Матеріали та методи. Для написання статті використовувались аналітичні, інформаційно-пошукові методи.

Результати. В результаті роботи була розроблена класифікація, в якій представлені потенційно можливі види мікрозабруднювачів, що є складовими завислих речовин, виявлених в січних поверхневих водах від автомобільних доріг.

Висновки. Розроблена класифікація джерел утворення мікрозабруднюваічв є початковим етапом для дослідження такого забруднення, для вивчення міграції в довкіллі, наслідків накопичення та продуктів розкладу, а також для розробки заходів щодо зменшення утворення і розповсюдження мікрозабруднювачів в довкіллі.

Посилання

 1. Гаврищук В.І., Каськів В.В, Обґрунтування доцільності проєктування систем поверхневого водовідведення, як складової комплексу очисних споруд на автомобільних дорогах.  Дороги і мости. Київ, 2020. Вип. 21. С. 95–109. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.095 (дата звернення: 05.01.2021).
 2. ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування. Київ, 2012. 27 с. (Інформація та документація).
 3. Вирожемський В.К., Коротченко М.В., Юрченко В.О. Оцінка еклогічної небезпеки, яка створюється змивами з автомобільної дороги, для придорожньої території. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 47–49.
 4. Hanicke R., Oros D.R., Oram J., Taberski K. Adapting an ambient monitoring program to the challenge in the San Francisko Estuary. Env. Research 105. 2007.  P. 132–144.
 5. Greenwood R., Mills G., Vrana B. Passive sampling techniques
 6. in Environmental Monitoring. Elsevier, 2007. 486 p.
 7. Robert S., Blanc J., Schafer J., Lavaux G., Abril G. Metal mobilization in the Gironde Estuary (France) : the role of the soft mud layer in the maximum turbidity zone. Marine Chemistry. 2004. 87. Р. 1–13.
 8. Zhang Z., Hiboerd A., Zhou J. Analysis of emerging contaminants in sewage effluent and river water: Comparisong between spot and passive sampling. Analitica chemical ACTA. 2008. 607. P. 37–44.
 9. Васенко О.Г., Лунгу М.Л., Ільєвська Ю.А., Климов О.В. та ін. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р.Уди (суббасейну р.Сіверський Донець). Харків, 2006. 156 с.
 10. Білецька Е.М. Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок: Автореф. дис... д-ра мед. наук. Донецьк, 1999. 32 с.
 11. Виставна Ю.Ю. Аналіз та теоретичне обґрунтування процесів забруднення поверхневих вод мікрозабруднювачами. Коммунальное хозяйство городов. Харків. № 88. С.111–117.
 12. МР В.1.1–37641918–912:2020 Методичні рекомендації щодо зменшення впливу мікрозабруднювачів на екологічний стан довкілля у зоні впливу автомобільних доріг загального користування. Київ, 2020. (Інформація та документація).
 13. Cadle S.H., Williams R.L. Gas and particle emissions from automobile tires in laboratory and field studies. Journal of the Air Pollution Control Association. 28:5. 2012. P. 502–507. DOI: https://doi.org/10.1080/00022470.1978.10470623 (дата звернення: 05.01.2021).
 14. Vogelsang C., Lusher A.L., Dadkhah M.E., Sundvor I., Umar M., Ranneklev S.B., Eidsvoll D., Meland Sondre. Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures. Institute of Transport Economics. Norwegian Centre for Transport Research. Report sno. 7231-2018. 174 p. URL: http://hdl.handle.net/11250/2493537 (дата звернення: 05.01.2021).