Комплексна оцінка показників ефективності інвестицій будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг: науково-методичний аспект

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 17–30
Ключові слова: автомобільна дорога загального користування, будівництво, екологічна ефективність, загальна соціально-економічна ефективність, комплексна оцінка, реконструкція, ремонт, показники ефективності інвестицій
Як цитувати статтю: Безуглий А. О., Янчук М. Б., Іванченко В. О., Стасюк Б. О., Захарова Т. В. Комплексна оцінка показників ефективності інвестицій будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг: науково-методичний аспект. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 17–30.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezuglyi, Marina Yanchuk, Vitalii Ivanchenko, Bohdan Stasiuk, Tetiana Zakharova. Comprehensive evaluation of investment efficiency indicators of construction, reconstruction and repairing of roads: scientific-methodical aspect. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 17–30 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4014-0780
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2926-9954
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2504-6577
Національний авіаційний університет (НАУ), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6614-3691

Анотація

Здійснено історичний огляд методик оцінки економічної ефективності інвестиційних проєктів. Проведено аналіз сучасних методик оцінки ефективності у сфері будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг. Визначено основні положення та принципи комплексної оцінки будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг і висвітлено узагальнюючі методологічні підходи до визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування, яка передбачає виконання відповідних етапів з оцінки показників: транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги; соціально-економічної ефективності будівництва реконструкції та ремонтів автомобільної дороги; екологічної ефективності будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільної дороги.

Вступ. Найважливішою умовою функціонування сучасних економічних систем держав є розвинена мережа автомобільних доріг. Інтегративний розвиток національної економіки стикається з необхідністю розбудови нових і покращення стану існуючих міжнародних транспортних коридорів, що передбачає збільшення їх пропускної здатності та транзитного потенціалу, експорту автотранспортних послуг і зменшення часу сполучення й доставки вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Комплексна оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування є інструментом державної політики, спрямованої на реалізацію принципів сталого економічного розвитку. В умовах програмно-цільового планування розвитку автомобільних доріг загального користування, узагальнення та подальший розвиток науково-методичних підходів до комплексної оцінки ефективності інвестиційних проєктів з будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг виступає одним із ключових завдань покращення якості діючих автомобільних доріг і появи нових транспортних маршрутів з урахуванням їх соціально-економічної та екологічної ефективності.

Проблематика. При оцінці проєктів з будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування необхідно враховувати не тільки ефективність проєктних інвестицій, але також соціальні та екологічні ефекти, які пов’язані з їх реалізацією.

Узагальнення методологічних підходів до комплексного оцінювання проєктів з будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг з урахуванням їх соціально-економічної та екологічної ефективності та розроблення методичного інструментарію для оцінки додаткових ефектів є складною науковою проблемою. При цьому комплексна оцінка ефективності будівництва та реконструкції автомобільної дороги повинна характеризувати відповідність її транспортно-експлуатаційного стану рівню соціально-економічних та екологічних вимог, що формуються з врахуванням державних, територіальних, суспільних і приватних інтересів.

Мета й завдання. Метою статті є обґрунтування на науково-методичному рівні доцільності комплексної оцінки соціально-економічної та екологічної ефективності будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування на основі узагальнення існуючих методичних підходів до розрахунку показників ефективності інвестицій.

Завданням статті є аналіз методичних підходів до оцінки ефективності інвестиційних проєктів, визначення їх особливостей та на основі  їх узагальнення обґрунтування комплексного підходу до загальної оцінки соціально-економічної ефективності інвестицій будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування.

Матеріали та методи. Під час написання статті було використано діючі методики оцінки ефективності капітальних вкладень (інвестицій), проєктні та нормативно-правові документи щодо оцінювання соціально-економічної ефективності інвестицій в будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг. У процесі дослідження застосовувалися методи комплексного і системного аналізу, абстрактно-логічний, метод порівняльного аналізу та інші.

Результати. Визначено основні положення та принципи комплексної оцінки будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг і складено єдину методику щодо визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування, яка передбачає виконання відповідних етапів з оцінки: транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги; соціально-економічної та екологічної ефективності будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільної дороги.

Висновки. При оцінці соціально-економічної ефективності інвестицій у розвиток автомобільних доріг загального користування має бути використана система показників, що характеризують результати суміжного впливу на макро- та мікро- економічному рівні та у соціальній сфері. У цьому контексті для можливості оптимізації процесів пріоритизації та черговості фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування в рамках відповідного нормативно-правового поля було узагальнено методичні підходи до визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування цих робіт.

Застосування єдиних методичних підходів до визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг передбачає довгострокове планування та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування.

 

Посилання

 1. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. №34-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/34-2018-%D1%80 (дата звернення: 02.02.2022).
 2. М 218-02070915-255-2004 Методика техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції платних та альтернативних доріг. Київ, 2004. 11 с. (Інформація та документація).
 3. М 218-02070915-630:2007 Методика комплексної оцінки будівництва та реконструкції автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічної та екологічної ефективності. Київ, 2007. 16 с. (Інформація та документація).
 4. М 218-02071168-665:2009 Методичні вказівки з оцінки ефективності інвестиційних проєктів у дорожньому господарстві. Київ, 2009. 18 с. (Інформація та документація).
 5. МР Г.1-37641918-890:2017 Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства. Київ, 2017. 69 с. (Інформація та документація).
 6. МР Г.1-37641918-924:2021  Методичні рекомендації  щодо визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування. Київ, 2021. 20 с. (Інформація та документація).
 7. ISO 14000. Менеджмент окружающей среды. URL: https://www.iso.org/ru/iso-14001-environmental-management.html (дата звернення: 05.01.2022) (Інформація та документація).
 8. Тransport Economic Evaluation Notes (ТRN 5 - TRN 26). URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11791?locale-attribute=en  (дата звернення: 02.02.2022).
 9. Transport analysis guidance: WebTAG. URL: https://www.gov.uk/transportanalysis-guidance-webtag (дата звернення: 02.02.2022).
 10. Benefit-Cost Analysis Analyses Guidance for TIGER Grant Applicants. URL: http://www.dot.gov/tiger/guidance (дата звернення: 02.02.2022).
 11. Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment Specific. Support Action. URL: https://trimis.ec.europa.eu/project/developing-harmonised-european-approaches-transport-costing-and-project-assessment (дата звернення: 02.02.2022).
 12. Evaluation of infrastructural projects : guide for cost-benefit analysis : research programme on the economic effects of infrastructure URL:http://www.rws.nl/en/images/Guide for Cost-Benefit Analysis I_tcm224-324078.pdf (дата звернення: 02.02.2022).
 13. Руководство по подготовке технико-экономических обоснований промышленных проэктов. 2-е изд. ЮНИДО, 1991. 284 с.
 14. ВСН 21-83 Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Москва, 1986. 70 с. (Інформація та документація).
 15. Гончарова Н.М. Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проєктів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Вип. 19, 2018. С. 393–400.
 16. Осяев Ю.Н. Підходи до проведення оцінки автомобільних доріг. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 102, 2017. С. 100–110.