Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки: аналіз і доцільність застосування

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Транспортні технології
Cторінковий інтервал статті: 59-69
Ключові слова: дорожня розмітка, мікрокульки, пластик холодного нанесення, термопластик, фарба
Як цитувати статтю: Гостєв Ю. Г., Румянцев Л. Ю., Кострульова Т. Є. Матеріали для влаштування горизонтальної дорожньої розмітки: аналіз і доцільність застосування // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 59-69.
Як цитувати статтю (references): Yuriy Gostev, Lev Rumyantsev, Tetyana Kostrulova Materials for horizontal road marking arrangement: analysis and expediency of application // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 59-69. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0351-9591
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9554-1285
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5785-3600

Анотація

Вступ. На сучасному етапі розвитку дорожньої галузі посилюються вимоги до дорожньої розмітки. Функціональна довговічність розмітки залежить від якості матеріалів, від технології нанесення розмітки, умов її експлуатації. Для влаштування розмітки використовують різні матеріали: фарби, пластики холодного нанесення, термопластики, спрей-пластики, готові штучні форми тощо.

Проблематика. Асортимент матеріалів, технологій, а також нових методів нанесення дорожньої розмітки з метою підвищення безпеки дорожнього руху постійно розширюється. Вибір оптимальних рішень є складним завданням, що вимагає як урахування технічних, так і економічних факторів. Аналіз результатів застосування різних матеріалів і технологій стає все більш важливим з точки зору продовження строку служби дорожньої розмітки, підвищення її ефективності.

Мета. Виконати аналіз сучасних матеріалів для горизонтальної дорожньої розмітки та визначити переваги і недоліки у застосуванні кожного з них.

Матеріали та методи. Аналіз інформаційних джерел, у т.ч. зарубіжних, щодо технічних характеристик, властивостей, складу, застосування різних матеріалів для розмітки та технологій їх нанесення. 

Результати. Надано характеристики матеріалів: фарб, пластиків, штучних форм, мікрокульок скляних світлоповертальних, полімерних стрічок тощо. Визначено їх основні недоліки та переваги.

Висновки. За результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що асортимент матеріалів для дорожньої розмітки постійно зростає, розроблені нові експериментальні матеріали (наприклад, люмінесцентні фарби), виробники працюють над удосконаленням рецептур вже існуючих матеріалів, вводять нові компоненти та наповнювачі, також пропонуються нові технології та методи нанесення для покращення ефективності дорожньої розмітки. В Україні найбільш поширеними матеріалами є фарби через низьку вартість  порівняно з іншими матеріалами, також популярності набуває пластик холодного нанесення та полімерні стрічки. Для забезпечення необхідного світлоповертання дорожньої розмітки  використовують мікрокульки скляні світлоповертальні.

Посилання

 1. Calvi A. A study on driving performance along horizontal curves of rural roads. Journal of transportation safety & security. London, 2015. N 7 (3), P. 243–267. DOI: https://doi.org/10.1080/19439962.2014.952468 (дата звернення: 20.04.2020).
 2. de Waard D., Steyvers F. J., Brookhuis K. A. How much visual road information is needed to drive safely and comfortably. Safety Science. Netherlands, 2004. N 42 (7), P. 639–655. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2003.09.002 (дата звернення: 20.04.2020).
 3. Steyvers F. J., de Waard D. Road-edge delineation in rural areas: Effects on driving behaviour. Ergonomics. London, 2000. N 43 (2), P. 223–238. DOI: https://doi.org/10.1080/001401300184576 (дата звернення: 20.04.2020).
 4. Burghardt T., Pashkevich A. Materials selection for structured horizontal road markings: financial and environmental case studies. European Transport Research Review. Germany, 2020. N 12,  11. DOI: https://doi.org/10.1186/s12544-020-0397-x (дата звернення: 20.04.2020).
 5. Burghardt T., 2018. High durability - high retroreflectivity solution for a structured road marking system. Conference: International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE 2018). Belgrade, 2018. P. 1096-1102. URL: https://www.researchgate.net/publication/328065486_HIGH_DURABILITY-HIGH_RETROREFLECTIVITY_SOLUTION_FOR_A_STRUCTURED_ROAD_MARKING_SYSTEM (дата звернення: 20.04.2020).
 6. Быковская Н. Е., Разумов М. С. Дорожная разметка с применением инновационного материала. Молодые ученые – основа будущего машиностроения и строительства. Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. Курск, 2014.  С. 69-72.
 7. Яковец А.В. Использование современных материалов для нанесения дорожной разметки с целью повышения безопасности дорожного движения. Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции. Сибирская государственная автомобильнодорожная академия (СибАДИ). Омск, 2014. С. 173-175.
 8. Babić D., Burghardt T. Application and characteristics of waterborne road marking paint. IJTTE. International Journal for Traffic and Transport Engineering. Serbia, 2015. N 5. P. 150–169. DOI: https://doi.org/10.7708/ijtte.2015.5(2).06 (дата звернення: 20.04.2020).
 9. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Функціональна довговічність дорожньої розмітки та якість розмічального матеріалу. Дорожня галузь України. Київ, 2011. N 3. С. 72-74.
 10. Гостєв Ю.Г., Румянцев Л.Ю., Фощ І.В., Кострульова Т.Є. Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки  автомобільних доріг. Автошляховик України. Київ, 2012. N 5. С. 42-48.
 11. Свежинский В.Н., Малышкин С.А., Бессонова Л.П. Материалы и микростеклошарики для дорожной разметки – проблемы и тенденции. Строительные материалы. Москва, 2018. N 7. С. 28–30.
 12. Свежинский В.Н., Малышкин С.А. Материалы и изделия для дорожной раз метки. Мир дорог. Санкт-Петербург, 2016. N 88. С. 22–23.
 13. Юшков Б.С., Бургонутдинов А.М., Юшков В.С. Современные подходы по нанесению дорожной горизонтальной раз метки. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жизнедеятельности. Пермь, 2011. N 1. С. 136–141.
 14. Разумов М.С., Быковская Н.Е. Повышение безопасности дорожного движения за счет применения дорожной разметки, интегрированной в асфальтобетонное полотно. Известия Юго-Западного государственного университета. Курск, 2015, N 2 (15). C. 53-57.
 15. Юшков В.С., Овчинников И.Г., Пугин К.Г. Значение искусственных неровностей для обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта. Транспортные сооружения.  2018.  N 1. DOI: 10.15862/07SATS118.
 16. Гостєв Ю.Г., Кострульова Т.Є., Фощ І.В. Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних композицій. Дороги і мости. Київ, 2017. N 17. С. 54-60. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2017.17.054 (дата звернення: 20.04.2020).