Метод определения пространственных координат области дефектообразования в железобетонных конструкциях / Метод визначення просторових координат області дефектоутворення в залізобетонних конструкціях

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 175-181
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Оксень Е.И., Пархоменко В.В., Цокур В.Г. Метод определения пространственных координат области дефектообразования в железобетонных конструкциях. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 175-181.
Як цитувати статтю (references): Yevhen Oksen, V. Parkhomenko, V. Tsokur Method of determination of spatial co-ordinates of area of formation of defects in reinforced concrete constructions. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 175-181 [in Russian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1075-6840
Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету, м. Горлівка, Україна
Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету, м. Горлівка, Україна

Анотація

Розглянуто питання розробки метода визначення просторових координат області дефектоутворення в залізобетонних конструкціях на основі аналізу сигналів акустичної емісії, які отримані спільно з ДерждорНДІ.

Посилання

1. Филоненко С. Ф. Акустическая эмиссия. Измерения, контроль, диагностика. – К.: КНУЦА, 1999. –   304 с.
2. Скальський В.Р., Коваль П.М. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методичні аспекти відбору та обробки інформації. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 396 с.
3. Оксень Е.И. Аппаратно-программный комплекс измерения параметров деформирования зернистых сред // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматика: Збірн. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. Вип. 47. – С. 277-283.
4. Оксень Е.И., Пархоменко В.В., Мосиенко Н.П., Сергийчук Н.П., Семененко И.И. Эксперимен-тальные исследования усиленнных железобетонных балок // Дороги і мости. – Київ: ДерждорНДІ, 2006. – Вип. 6. – С. 134-144.