Методи стабілізації та укріплення ґрунту

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 145-149
Ключові слова: укріплення ґрунту, стабілізація ґрунту, оптимальні витрати, характеристика укріпленого ґрунту, дослідження ґрунту.
Як цитувати статтю: Онищенко А.М., Гаркуша М.В. Методи стабілізації та укріплення \рунту. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 145-149.
Як цитувати статтю (references): Artur Onyshchenko, Mykola Garkusha Methods of soil stabilization and consolidation. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 145-149 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5388-0561
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1040-4530

Анотація

В статті наведено розроблені і широко застосовувані на практиці різноманітні методи укріплення ґрунтів їхнє вдосконалення та нові рішення по суттєвому поліпшенню структурно-механічних властивостей ґрунтів. Метою даного дослідження була оцінка ефективності використання різних методів для стабілізації та укріпленні ґрунтів та перспективи в подальшому розвитку. Було зроблено аналіз виробничого досвіду, а також лабораторних випробувань різними методами та наведено ряд найвідоміших речовин, котрі використовуються в Україні для укріплення та стабілізації ґрунтів.

Посилання

1. Безрук В.М. Укрепление грунтов. – М., Транспорт, 1965. – 346 с.
2. Безрук В.М. Укрепление грунтов в дорожном строительстве за рубежом // Автомобильные дороги. – 1970.-№ 1. – С. 26-27.
3. ГОСТ 30491-97. Смеси органо - минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. – Введ. 01.09.97; Введ. впервые. – М., 1997. – 21 с.
4. Маркова Э.Я. Комплексноє укрепление песчаного грунта с использованием отвальной золошлаковой смеси // Исследование свойств и зффективной области применения дорожно – строительных материалов. – М., 1981. – С. 31-35. – (Сб. науч. тр. / Гипродорнии).
5. Разработать и внедрить составы смесей и технологию устройства оснований дорожных одежд из грунтов, укрепленных вяжущими с использованием отходов промышленности (фтор - ангидрит) с составлением рекомендаций /Союздорнии. - М., 1989.
6. Ольховиков В.М., Бахрах М.Г. Использование отходов синтетических материалов для повышения расчетных характеристик цементогрунта. – М., 1992. – С. 33-37. – (Тр. / НПО «Росдорнии»; Вьш. 5).
7. Бесараб О.М., Гуріна Л.І., Смолянець В.В. Оцінка впливу добавки в грунт RBI-81 на підвищення довговічності дорожнього одягу. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К., 2008. – Вип. 75. – С. 73-81.
8. Бесараб О.М., Гуріна Л.І.,Опрощенко І.О. Дослідження добавки Infra Crete для підвищення фізико-механічних властивостей грунту. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К., 2008. – Вип. 75. – С. 260-266.