Міцність зігнутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 367-371
Ключові слова: залізобетонний елемент, гранична деформація бетону, деформаційна модель, критерій міцності.
Як цитувати статтю: Шкурупій О.А., Митрофанов П.Б. Міцність зігнутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 367-371.
Як цитувати статтю (references): O. Shkurupiy, P. Mitrofanov Strength of bended concrete components made of high-strength concrete on the basis of deformation model. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 367-371 [in Ukrainian]

Автори

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна

Анотація

Стаття присвячена розрахунку міцності зігнутих залізобетонних елементів (ЗБЕ) із високоміцних бетонів, а також визначенню граничної деформації бетону стиснутої зони (εbu) на основі деформаційних моделей (ДМ) ЗБЕ Єврокоду-2 та ДМ з екстремальним критерієм міцності (ЕКМ), що пропонується авторами. Показані переваги ДМ з ЕКМ, яка дозволяє виконувати розрахунки міцності зігнутих і стиснутих ЗБЕ, аналітично визначати величини εbu та інші характеристики нормального перерізу ЗБЕ в граничному стані. Доведено, що для ЗБЕ виготовлених із бетонів низької та середньої міцності не можна приймати величину εbu постійною і рівною 3,5 ‰ і зменшувати її значення від 3,5 до 2,8 ‰ для високоміцних бетонів так, як це пропонується в Єврокоді-2. Це не узгоджується з експериментами та розрахунками за ДМ з ЕКМ.

Посилання

1. EN 1992-1-1:2004:E. Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій / CEN-2004.
2. Митрофанов В.П. Практическое применение деформационной модели с экстремальным критерием прочности железобетонных элементов / В.П. Митрофанов // Коммунальное хозяйство городов. Серия: архитектура и технические науки. Вып. 60. – К.: Техника. 2004. – С. 29–48.
3. Шкурупій О.А. Використання чисельних і оптимізаційних методів для розрахунку міцності нормальних перерізів залізобетонних елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм / О.А. Шкурупій, Д.М. Лазарєв // Коммунальное хозяйство городов: сб. науч. тр. – Вып. 76. – К.: Техника, 2007. – С. 71–79.
4. Митрофанов В.П. О методах определения предельной деформации бетона железобетонных элементов / В.П. Митрофанов, А.А. Шкурупий, Д.Н. Лазарев // Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр. – Х.: ХДТУБА, 2008. – Вип. 45.– С. 34–45.
5. Weiss W.J. An Experimental Investigation to Determine the Influence of Size on the Flexural Behavior of High Strength Reinforced Concrete Beams / W.J. Weiss, K. Guler, S.P. Shah // 5-th Int. Symp. on Utilization of HS/HP Concrete. 20-24 June 1999, Sandefjord, Norway. – Proceedings, Vol. 2. – pp. 709–718.
6. СНиП 2.03.01–84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 79 с.