Можливість підвищення коефіцієнта ущільнення грунтів земляного полотна

Опубліковано:
Номер: Випуск 11(2009)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 92-100
Ключові слова: коефіцієнт ущільнення, грунт, вологість, щільність, ущільнюючі засоби, розрахункові характеристики, стабільність, суглинок.
Як цитувати статтю: Катукова В.М. Можливість підвищення коефіцієнта ущільнення грунтів земляного полотна. Дороги і мости. Київ, 2009. Вип. 11. С. 92-100.
Як цитувати статтю (references): Valentinа Katukova Possibility of achievement of enhanceable compacting factor of pavements layers and soils of subgrade. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2009. 11. P. 92-100 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

Статтю присвячено питанню грунту з коефіцієнтом ущільнення вище одиниці. Розрахункові характеристики вологості і щільності ґрунтів підвищеної щільності отримані в результаті моделювання процесів водонасичення суглинку в лабораторних умовах. При будівництві відпрацьовані режими ущільнення. Наведені результати обстеження стабільності збереження високих значень щільності ґрунту в натурних умовах.

Посилання

 

1. И.С. Тюремнов, Е.К. Чабуткин, Р.Д. Окулов. «Интеллектуальные» катки – «интеллектуальное» уплотнение //Журнал Строительные и дорожные машины, 2007.
2. Строительные нормы и правила. Часть ІІ , раздел Д, глава 5. Автомобильные дороги. Нормы проектирования. М.: 1973. с. 111.
3. А.М. Каменев. Стабильность влажности и плотности грунта в V дор.-климатической зоне. Автомобильные дороги. № 4. 1981, с. 13-14.
4. Отчет о научно-исследовательской работе “Исследование оптимальных способов уплотняемости глинистых грунтов различными типами современных машин при возведении земляного полотна с разработкой рекомендаций“, ДерждорНДІ, 2005р, С.30-33.
5. ДБН В.2.3-4-2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги, Частина І. Проектування Частина ІІ. Будівництво
6. М.Л. Міщенко, Ю.В. Дорошенко, В.М. Катукова “Дослідження оптимальних способів ущільнюваності ґрунтів різними типами сучасних машин при спорудженні земляного полотна”, збірник «Дороги і мости», 2005р.
7. Ю.М. Васильев. Современное состояние и перспективы развития проблемы уплотнения грунтов. В. сб. «Уплотнение земляного полотна и конструктивных слоев дорожных одежд». Труды СоюздорНИИ. М.: 1980. – С. 6-14.
8. М.Б. Корсунский, Ю.М. Васильев. Прогнозирование и регулирование влажности грунтов земляного полотна. Автомобильные дороги. № 11, 1980. – С. 17-19.
9. В.Н. Яромко. Контроль плотности земляного полотна вероятностно-статическими методами. Автомобильные дороги. № 4, 1979. – С. 23-24.
10. Н.Я. Хархута, Ю.М. Васильев. Прочность, устойчивость и уплотнение земляного полотна. М.: Транспорт, 1975
11. ГОСТ 12248-96 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
12. Самойлова Л.И. Новые нормы плотности грунтов с учетом их однородности / Л.И. Самойлова // Совершенствование автомобильных дорог и искусственных сооружений на Северо-Западе РСФСР: сб. науч. тр. / ЛИСИ. – Л., 1987. – С. 102-106.