«Молодь ‒ драйвери відновлення країни» (2024)

Видавець: Державне підприємство "Національний інститут розвитку інфраструктури" (ДП "НІРІ")

Збірник тез доповідей Третьої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Молодь ‒ драйвери відновлення країни» (15 травня 2024 року). Київ, 2024. 83 с.

 

Анотація 

У збірнику представлені тези доповідей учасників Третьої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Молодь -- драйвери відновлення країни», в яких висвітлено питання нормативно-правового забезпечення будівельної галузі, сучасних матеріалів та технологій для відновлення об’єктів інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху, економічних досліджень в будівельній галузі, цифровізації та стратегічного планування, актуальні питання інклюзивності сучасної інфраструктури доріг та мостів, екології та управління відходами.

 

Редакційний комітет:

Безуглий А. О.,
канд. екон. наук, доц., директор ДП «НІРІ»;

Славінська О. С.,
д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи НТУ;

Батракова А. Г.,
д-р техн. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ

 

ЗМІСТ

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ

Владислав Тетера, Єгор Демченко

Дослідження впливу енергозберігаючої добавки на показник тривалої водостійкості асфальтобетону

 

 

7

Олександр Кривобок

Укочений цементобетон, як різновид жорсткого дорожнього одягу

 

11

Микола Биковець

Використання золошлакових відходів теплових електростанцій в матеріалах дорожніх, виготовлених за технологією ресайклінгу

 

 

14

Олексій Соколов

Зола-винесення — альтернативний наповнювач для відновлення асфальтобетонних доріг

 

 

17

Володимир Бідось, Юрій Сідун

Бітумні катіонні емульсії для технології холодного ресайклінгу дорожнього одягу

 

 

21

Денис Шпінь

Функціональна довговічність дорожньої розмітки, як запорука безпеки дорожнього руху 

 

 

25

 

ЕКОЛОГІЯ

Микола Панін, Євгеній Шуба

Поліпшення екологічних показників двигуна з іскровим запалюванням за роботи на зрідженому нафтовому газі добавкою водневмісного газу до повітряного заряду

 

 

 

28

 

ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

Максим Борисенко

Аналіз світового досвіду з обстеження споруд, пошкоджених вибуховим навантаженням

 

 

32

Віталій Остапчук

Досвід та проблематика обстеження історичних мостів

 

36

Сергій Завгородній

Динамічні випробування мостів методом збудження коливань імпульсним навантаженням

 

 

39

Максим Борисевич

Перспективи використання автоматизованих систем моніторингу технічного стану автодорожніх мостів в Україні

 

 

43

Микола Гаркуша

Заходи з підвищення ефективності застосування дорожніх водопропускних споруд з металевих гофрованих конструкцій під час відновлення транспортної інфраструктури України

 

 

 

47

Олег Веретельніков

Аналіз світового досвіду застосування лазерного сканування при обстеженні мостів, його переваги та перспективи використання в Україні

 

 

51

Антон Гасенко, Костянтин Штанько

Питання створення самонапруження у нерозрізних плитах мостових споруд в рамках публічного обговорення проєкту другої редакції ДБН В.2.3- 22:202Х «Мости і труби. Основні вимоги проєктування»

 

 

 

55

Олена Івоненко

Дослідження міцності бетону неруйнівними та руйнівними методами

 

59

Вадим Парницький

Автоматизація підрахунку обсягів робіт та матеріалів з BIM проєкту

 

62

 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Михайло Дуля

Геопросторові дані, як інструмент визначення фактичної довжини автомобільних доріг

 

 

65

Ірина Гунько

Моделювання затоплення території внаслідок руйнування дамби ГЕС у геоінформаційній системі QGIS

 

 

67

Еліна Захарова

Аналіз та узагальнення функціональних можливостей програмного забезпечення TOPOCAD

 

 

76

Тетяна Стасюк

Методичні підходи до визначення потреби дорожніх підприємств в трудових та технічних ресурсах з урахуванням планових обсягів робіт

 

 

80