Наукові тематики

Наукові тематики збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 «Економіка»
073 «Менеджмент»
183 «Технології захисту навколишнього середовища»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
193 «Геодезія та землеустрій»
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
263 «Цивільна безпека»
275 «Транспортні технології (за видами)»