Наукові тематики

Наукові тематики збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 «Економіка»;
073 «Менеджмент»;
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
193 «Геодезія та землеустрій»;
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»;
263 «Цивільна безпека»;
275 «Транспортні технології (за видами)».