Наукові тематики

Наукові тематики Збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають шести спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 Економіка;
073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
263 Цивільна безпека.