Нагрузочные режимы дорожной одежды нежесткого типа / Навантажувальні режими дорожнього одягу нежорсткого типу

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 29-38
Ключові слова: гальмуючий автомобіль, навантаження, нормальна реакція, дорожній одяг, критерій міцності, що допускають напруги.
Як цитувати статтю: Богомолов В.А., Жданюк В.К., Богомолов С.В. Навантажувальні режими дорожнього одягу нежорсткого типу. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 29-38.
Як цитувати статтю (references): Victor Bohomolov, Valeriy Zhdaniuk, S. Bohomolov Load conditions of motor road pavement of non-rigid type. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 29-38 [in Russian]

Автори

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
orcid.org/0000-0003-0420-7036

Анотація

Запропоновано навантажувальні режими на дорожній одяг нежорсткого типу, які можуть бути використані при 3-D розрахунках напружено-деформованого стану доріг 1-3 категорій. Гранична поверхня побудована на модифікованому критерії Писаренко Г.С., Лебедєва А.А.

Посилання

1. Споруди транспорту: Дорожній одяг нежорсткого типу: ВБН В.2.3-218-186-2004. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2004. – 176 с.
2. Богомолов В.О. Щодо необхідності розробки нової методики розрахунку напружно-деформованого стану дорожнього одягу / В.О. Богомолов, В.К. Жданюк, С.В. Богомолов // Автошляховик України. – 2011. № 1. – С. 23-26.
3. Туренко А.Н. Совершенствование способов регулирования выходных параметров тормозной системы автотранспортних средств / Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И., Кирчатый В.И., Ходырев С.Я. – Харьков: Издательство ХНАДУ (ХАДИ), 2002. – 400 с.
4. Правила ЕЭК ООН № 13 (09). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения. – Офиц. изд. – Минск: 2006, – 311 с. – (Международные правила).
5. Пойченко В.В. Современные грузовые автотранспортные средства. Справочник / Пойченко В.В., Кондрашов П.В., Потемки С.В., Мазуров В.А. – М.: «Агентство Доринформсервис», 1997 г. – 544 с.
6. Кратний автомобильный справочник / [Понизовкин А.Н., Власенко Ю.М., Ляликов М.Б. и др.]. – М.: АО «Трансконсалтинг», НИИАТ, 1994. – 779 с.
7. Туренко А.М. Функціональний розрахунок гальмівної системи автомобіля з барабанними гальмами та регулятором гальмівних сил / [Туренко А.М., Богомолов В.О., Клименко В.І. та ін.]. – Харків: ХНАДУ, 2003. – 120 с.
8. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю: ДСТУ 3649-97. - [Чинний від 1997-09-29]. – К.: Держстандарт України, 1998. – 20 с. – (Державний стандарт України).
9. Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств / Нормативы эффективности: ГОСТ 22895-77. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 21 с.
10. Вахламов В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства. Учебник / В.К. Вахламов – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 240 с.
11. Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы / [Кисуленко Б.В., Венгеров И.А., Дементьев Ю.В. и др.]. – М.: МПСТ «Трансконсалтинг», 2002. – 360 с.
12. Лебедев А.А. Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии: Справочник / [Лебедев А.А., Ковальчук Б.И., Гишняк Ф.Ф., Мамашевский В.П.]. – К.: Наукова думка, 1983. – 366 с.