Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC

Опубліковано:
Розділ: Фінанси, інвестиції, економіка
Cторінковий інтервал статті: 97-101
Ключові слова: проформи FIDIC, інженер-консультант, нормативно-правова база, міжнародна практика.
Як цитувати статтю: Бібик Ю.М., Бельська О.Л, Гайдукова С.Ю. Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 97-101.
Як цитувати статтю (references): Yuliya Bibyk, Olena Belska, Svitlana Haydukova. Necessity of harmonization of domestic legislation with international practice of application of pro forma FIDIK. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2017. 17. P. 97-101 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6900-796X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7197-8909
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5041-9139

Анотація

Практичну доцільність в дослідженні української нормативно-правової бази на предмет можливої адаптації до міжнародної практики зумовлено необхідністю застосування проформ FIDIC, оскільки це продиктовано умовами надання міжнародного фінансування. В даний час існують певні ускладнення застосування таких контрактів, що зумовлено недостатнім розумінням термінології, принципів і механізмів дії проформ FIDIC, що посилюється відсутністю офіційних перекладів на українську мову; порушенням балансу розподілу відповідальності й ризиків сторін при внесенні змін; недотриманням вимог українського права та невідповідністю форм звітних документів, підходів до подання вартості робіт

Посилання

1. Контрактные (договорные) отношения в строительстве, «Сибирский федеральный университет» Институт градостроительства, управления и региональной экономики, Красноярск, 2010.
2. Контракты FIDIC на строительство. Джерело доступу: https://a-p.legal/ru/2013/12/30/kontrakty-fidic-na-stroitelstvo-dopolnennaya-statya-dlya-zhurnala/ 
3. Роз’яснення щодо роботи з проформами FIDIC та питання мови застосування. Джерело доступу: https://aecu.org.ua/news/razyasneniya-rabote-proformami-fidic-voprosy-yazyka-primeneniya
4. http://fidic.org/search?keys=books&type=book 
5. Умови контракту FIDIC у дорожній галузі України, М. В. Березовський, С. І. Андрєєв, 2008.
6. Звіт з науково-дослідної роботи «Провести дослідження та підготувати перелік нормативних документів до яких необхідно внести зміни для реалізації контрактів FIDIC», 2016.