Несна здатність циліндричних оболонок

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 146-153
Ключові слова: кінематичний метод, несна здатність, пластичний шарнір, циліндричні оболонки
Як цитувати статтю: Бабков О. В., Дехтяр А. С. Несна здатність циліндричних оболонок // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 146-153.
Як цитувати статтю (references): Babkov A. V., Dekhtyar A. S. Load carrying capacity of cylindrical shells // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 146-153. [in Ukrainian].

Автори

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ. Україна
https://orcid.org/0000-0001-5075-4239
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6838-0770

Анотація

Вступ. Несна здатність ― здатність конструкції сприймати граничне зусилля. Сучасні норми проєктування рекомендують на основі пластичного розрахунку перевіряти несну здатність конструкції вцілому, охоплюючи належним чином всі можливі форми руйнування. Результати розрахунків верхньої межі граничного навантаження для багатьох конструкцій часто вдається отримувати в замкнутій формі, надаючи остаточним результатам формульного вигляду. На цій основі можна побудувати економічний і ефективний процес попереднього проєктування, в якому розглядається конкуренція різних форм вичерпання несної здатності.

Проблематика. Під час експлуатації будівельні конструкції під впливом навантажень втрачають несну здатність, стійкість і деформуються, шо унеможливлює подальшу їх експлуатацію. Ознакою придатності до подальшої експлуатації є несна спроможність, яку можна оцінювати кінематичним методом теорії граничної рівноваги.

Мета роботи. Побудова методики оцінки несної здатності незамкнутих циліндричних оболонок з урахуванням різних можливих форм вичерпання несності. 

Матеріали і методи. Методику розрахунку несності розроблено на основі кінематичного методу теорії граничної рівноваги, за допомогою якої оцінюється несна здатність незамкнутих циліндричних оболонок.

Результати. Запропонований метод і отримані співвідношення носять методичний характер і не претендують на широкі узагальнення, проте можна зауважити, що задану несну здатність циліндричної оболонки може бути досягнуто при різних поєднаннях товщини, пологості і площі перерізу затяжки.

Висновки. Запропоновано методику розрахунку несної здатності незамкнутих циліндричних оболонок. Певна несність оболонки може бути досягнута при різних сполученнях товщини, положистості і площі перерізу затяжки. Отримані прості співвідношення для оцінки граничних навантажень дозволяють сформулювати оптимізаційну задачу про відшукання найбільш економічної конструкції із заданою несною здатністю.

Посилання

  1. Дехтярь А. С., Рассказов А. О. Несущая способность тонкостенных конструкций. Київ, 1990. 287 c.
  2. Дехтярь А. С. Несущая способность коробчатых конструкций. Строительная механика и расчет сооружений. Москва, 1987. № 3. С. 9-12.