Обґрунтування факторів впливу на безпеку руху

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Транспортні технології
Cторінковий інтервал статті: 205–213
Ключові слова: аналіз, безпека, дорога, кластер, метод, модель, швидкість
Як цитувати статтю: Каськів В. І., Шапенко Є. М., Гульчак О. Д., Вознюк А. Б. Обґрунтування факторів впливу на безпеку руху. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 205–213.
Як цитувати статтю (references): Volodymyr Kaskiv, Yevheniia Shapenko, Oksana Hulchak, Andrii Vozniuk Substantiation of factors of influence on traffic safety. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 205–213 [in Ukrainian].

Автори

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7611-9652
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8186-4529
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8074-6798
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0937-9400

Анотація

Вступ. Основним показником, який характеризує вплив дорожніх умов, навколишнього середовища, технічного стану автомобіля та психофізіологічних факторів на водія, визначено швидкість руху як окремих транспортних засобів, так і транспортного потоку за певний період часу та на певній ділянці автомобільної дороги.

Для оцінювання впливу кожного з факторів на швидкість руху, проводились натурні спостереження на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп. Було проведено кластерний аналіз даних натурних спостережень з використанням програмного комплексу Statistica 12, встановлено зв’язки в середині сукупності даних та організовано отримані дані в певні структури. У результаті проведеної кластеризації було встановлено групи кластерів, які мають найбільший вплив на швидкість руху. Визначення ієрархії факторів впливу на швидкість руху та безпеку транспортного процесу дасть змогу в подальшому удосконалити підходи до моделювання залежностей швидкості руху від дорожніх умов.

Стаття присвячена аналізу факторів, що мають безпосередній вплив на безпеку руху.

Проблематика. Потреба в модернізації підходів до прогнозування інтенсивності руху, розподілу інтенсивності руху на мережі автомобільних доріг, засобів та методів організації дорожнього руху, систем керування дорожнім рухом у зв’язку з кількісними та якісними змінами транспортної галузі України.

Мета. Ранжування факторів впливу на безпеку дорожнього руху.

Матеріали та метод. Математичне моделювання та кластерний аналіз з використанням даних натурних досліджень.

Результати. За допомогою математичного моделювання, стало можливим удосконалити залежності швидкості руху від дорожніх умов.

Висновки. Визначено ієрархію факторів впливу на швидкість руху та безпеку транспортного процесу.

Посилання

 1. Гаврилов Э.В. Эргономика на автомобильном транспорте. Київ, 1976. 152 с.
 2. Гюлєв Н.У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія. Харків, 2012. 185 с.
 3. Лобанов Е.М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофозиологии водителя. Москва, 1980. 311 с.
 4. Поліщук В.П., Дзюба О.П. Теорія транспортного потоку: методи та моделі організації дорожнього руху. Київ, 2008. 175 с.
 5. Вайсман А.И. Гигиена труда водителей. Москва, 1988. 192 с.
 6. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения. Москва, 1977. 303 с.
 7. Вознюк А.Б. Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки. Дороги і мости. Київ, 2014. Випуск 14. С. 142.
 8. Редзюк А. М. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія. Київ, 2005. 400 с.
 9. Директива 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.11.2008 «Про керування безпекою дорожньої інфраструктури» (Інформація та документація).
 10. Поліщук В. П., Бакуліч О. О., Дзюба О. П. та ін. Організація та регулювання дорожнього руху. Київ, 2014. 467 с.
 11. Коваленко Л. О. Дослідження та аналіз характеристик транспортних потоків на вулицях міста. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2010. Вип. 50. С. 80–83.
 12. Annual safety report 2018. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/asr2018.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
 13. Моніторинг дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення України за 2018 рік : звіт. ДП «ДерждорНДІ». Київ, 2019. 73 с.
 14. Дмитриченко М.Ф., Лановий О.Т., Поліщук В.П. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості (Книга 2). Київ, 2007. 318 с.
 15. Дюран Б., Одел П. Кластерный анализ. Москва, 1977. 128 с.
 16. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия. Москва, 1988. 342 с.
 17. Гольдберг А.М., Козлов В.С. Общая теория статистики. Москва, 1985. 367 с.