Оцінка екологічної небезпеки, яка створюється змивами з автомобільної дороги, для придорожньої території

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 47-49
Ключові слова: екологічна небезпека; поверхневі стічні води; нафтопродукти; проїзна частина.
Як цитувати статтю: Вирожемський В.К., Коротченко М.В., Юрченко В.О. Оцінка еклогічної небезпеки, яка створюється змивами з автомобільної дороги, для придорожньої території. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 47-49.
Як цитувати статтю (references): Valerii Vyrozhemskyi, V. Yurchenko, Mariya Korotchenko Estimation of ecological danger to the motor road vicinity, due to the periodic washing procedures, used on motor roads. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 47-49 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2010-1004
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна

Анотація

В процесі будівництва, ремонту та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг відбувається порушення екологічного балансу та постійне збільшення техногенного навантаження на природне середовище. Проведено оцінку екологічної небезпеки поверхневих стічних вод з поверхні
автомобільних доріг.

Посилання

1. Денисик Г.І., Вальчук О.М. Дорожні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Вальчук О.М., // ПП „Видавництво „Теза”, 2005. – 178 с.
2. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промпредприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1983. – 26 с.
3. Леонов Е.А., Михайлова М.С. Проблемы очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог на примере кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга // «Жизнь и безопасность». – № 3. – 2002. – С. 280-286.
4. Евгеньев И.Е., Каримов Б.Б. Автомобильные дороги в окружающей среде. – М.: ООО “Трансдорнаука”, 1997. – 285 с.
5. Wong T., Breen P., Lloyd S. Water sensitive road design - design options for improving stormwater quality of road runoff // Technical report, Cooperative Research centre for catchment hydrology. – 2000. – 83 р.
6. Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов (по материалам зарубежной печати). – 1988. – № 10. – С. 26-50.
7. Юрченко В.О., Василенко К.О., Забєліна Г.Є. Вплив автомобільної дороги на екологічну безпеку міських територій // Безпека життєдіяльності // До 5-річчя Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності. – Харків. – 2005. – С. 39-41.