Оцінка ролі дорожніх умов у виникненні дорожньо-транспортних подій на ділянках їх концентрації

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 22-28
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Бондар Т.В., Беленчук О.В. Оцінка ролі дорожніх умов у виникненні дорожньо-транспортних подій на ділянках їх концентрації. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 22-28.
Як цитувати статтю (references): Tetyana Bondar, Olga Belenchuk Estimation of role of road conditions in the origin of traffic accidents in the places of their concentration. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 22-28 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0525-0546
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9693-5545

Анотація

Визначення впливу дорожніх умов у виникненні ДТП дасть можливість оцінити експлуатаційний стан автомобільних доріг, планувати черговість виконання заходів з безпеки дорожнього руху та прогнозувати зниження рівня аварійності.

Посилання

 

1. Уточнить степень опасности участков концентрации ДТП на сети дорог общего пользования: Отчет о НИР (промежуточный)/ Государственный дорожный научно-исследовательский институт; Руководитель работы А.С. Забишний. – № ГР 01.86.0028296. – Киев, 1986. – 92 с.: иллюстр.
2. Рекомендации по оценке роли дорожных условий в возникновении ДТП на участках и местах концентрации ДТП. ГосдорНИИ. 1987. – 17 с.
3. Забышный А.С. Критерий оценки возникновения ДТП из-за несовершенства дорожных условий. \\ Автодорожник Украины. – 1983. – № 1. – С. 38-40.
4. ГСТУ 218-03450778.090-2001. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. – К., – 28 с.
5. Забышный А.С. Понятия теории вероятностей и математической статистики в анализах покилометрового распределения ДТП на автомобильных дорогах. \\ Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К.: Будівельник, 1989. Вип. 44. – С. 109-114.
6. Забышный А.С. Роль дорожных условий в совершении происшествий: Тезисы докладов научно-технической конференции "Совершенствование технологических процессов приготовления дорожной продукции". Ростов-на-Дону, 1985, – С. 62-63.
7. Забышный А.С. Абсолютные значения случайных и не случайных ДТП в различных уровнях их концентрации на километрах дорог: – К.: Госдорнии., 1990. – 12 с. – Рус. – Деп. в УкрНИИНТИ 25.06.90., № 1142. – Ук 90.
8. Гончаренко Ф.П. Теоретичні основи та практичні методи підвищення безпеки руху при експлуатації автомобільних доріг: Монографія. – К., 1999, – 352 c.