Оцінювання неоднорідності та надійності характеристик тріщиностійкості бетонів

Опубліковано:
Номер: Випуск 10(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 198-206
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Солодкий С.Й. Оцінювання неоднорідності та надійності характеристик тріщиностійкості бетонів. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С. 198-206.
Як цитувати статтю (references): S. Solodkiy Estimation of heterogeneity and reliability of description of cracking resistance of concretes. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 10. P. 198-206 [in Ukrainian]

Автори

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Анотація

В результаті статистичного моделювання визначено розрахункові показники критичного коефіцієнта інтенсивності напружень і питомих енерговитрат на руйнування бетонів на основі цементів різних типів залежно від рівня надійності, прийнятого при розрахунку конструкції.

Посилання

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математической статистики. Учеб. пособие для вузов. – М. Высш. Шк., 1998. – 479 с.
2. Гамеляк І.П. Основи забезпечення надійності конструкцій дорожніх одягів // Автореф. дис. … д.т.н. – К.: НТУ, 2005. – 33 с.
3. Солодкий С.Й., Стащук М.Г. Застосування повністю рівноважної діаграми деформування для оцінки опору руйнуванню бетонів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій // Зб. наук. праць. – Львів: Каменяр, 2007. – Вип. 7. – С. 334-342.