Оптимізація стратегій експлуатації мостів

Опубліковано:
Номер: Випуск 15(2015)
Розділ: Штучні споруди
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 66-77
Ключові слова: експлуатаційний стан, математична модель, оптимізація стратегії експлуатації, АЕСУМ.
Як цитувати статтю: Канін О. П., Боднар Л. П., Панібратець Л. Г., Степанов С. М. Оптимізація стратегій експлуатації мостів. Дороги і мости. Київ, 2015. Вип. 15. С. 66-77.
Як цитувати статтю (references): Olexandr Kanin, Larysa Bodnar, Lyudmyla Panibratets, Sergii Stepanov Optimization of bridges operating strategies. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2015. 15. P. 66-77 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4754-721X
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0683-9299
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1220-4310

Анотація

Проведено аналіз поточного експлуатаційного стану та його змін на мостах по мережі доріг загального користування на основі даних з Аналітичної експертної системи управління мостами. Проаналізовано інформацію щодо проведених ремонтів. Проаналізовані питання оптимізації витрат на утримання, ремонт та реконструкцію с врахуванням обмеженого фінансування. Запропановано математичну модель оптимізації стратегій експлуатації на основі методу еволюційного моделювання.

Посилання

1. Боднар Л. П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку. "Дороги і мости" : зб. наук. пр. – К.: ДерждорНДІ, 2010. – Вип. 12. – С. 31-39.
2. Liu Chunlu., Hammad Amin, Iton Yoshito. Cost optimization of Bridge Decks Using Genetic Algorithm. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://users.encs.concordia.ca/~hammad/papers/J1 1.pdf
3. Maintenance optimization of infrastructure networks using genetic algorithms / G. Morcous, Z. Lounis, Automation in Construction 14 (2005), pp. 129– 142.
4. Дингес Э. В. Методы оптимального планирования ремонта мостовых сооружений в условиях недостаточного финансирования / Э. В. Дингес, Е. В. Лукин Новости в дорожном деле. Научно-технический информационный сборник, выпуск 4. М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационный центр по автомобильным дорогам», 2007. – С. 1-24.
5. Дехтяр А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів / А. С. Дехтяр // Зб. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів, 2001. - Вип. 3. - C. 83 - 86.
6. Дехтяр А. С. Планування експлуатації залізобетонних мості / А. С. Дехтяр // Зб. Наукових праць V Наукового міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». – Львів, 2002. - №5. - С. 162 - 168.
7. Дехтяр А. С. Оптимальна експлуатація залізобетонних мостів / А. С. Дехтяр // Системні методи керування, технології та організації виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. – 2001, Вип. 12. - С.385 – 392.
8. Боднар Л. П. Управління утриманням елементів залізобетонних мостів на основі моделей нечіткої логіки / Л. П. Боднар // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип.33. - С. 39-42.
9. Боднар Л. П. Аналитическая экспертная система управления мостами Украины / Л. П. Боднар // "Автомобильные дороги и мосты": научно-технический журнал – Минск: Министерство транспорта и коммуникаций республики Беларусь, 2015. – Вып. № 2 (16). – С. 18-23.