Організаційно-економічні аспекти забезпечення сталого розвитку підприємництва

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 28-36
Ключові слова: автомобільна дорога, дорожня галузь, організаційно-економічні аспекти, підприємництво, програма розвитку, розвиток
Як цитувати статтю: Іванченко В. О. Організаційно-економічні аспекти забезпечення сталого розвитку підприємництва // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 28-36.
Як цитувати статтю (references): Vitaliy Ivanchenko Organizational and economic aspects of sustainable business development // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 28-36. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4014-0780

Анотація

Вступ. Постійне зростання автомобілізації населення та недофінансування поточних середніх та капітальних ремонтів автомобільних доріг, призвело до руйнування більшості автомобільних доріг, збільшення кількості ДТП, зниження ефективності перевезення вантажів та пасажирів, збільшення викидів в атмосферу та збільшення соціальної напруги. Для подолання цих наслідків, на усіх рівнях державної та місцевої влади, запроваджено програми розвитку автомобільних доріг загального користування, реалізацію яких забезпечує підприємництво в дорожній галузі.

Проблематика. Постійний тиск умов договорів і контрактів, забезпечення виконання їхніх економічних показників, дотримання екологічних норм і нормативів, забезпечення постійного збільшення соціального капіталу це основні проблеми, що постійно виникають у процесі функціонування підприємництва в дорожній галузі. Їхнім розв’язком може бути лише рух підприємництва шляхом сталого розвитку.

Мета й завдання роботи. Метою статті є характеристика організаційно-економічних аспектів забезпечення сталого розвитку підприємництва через діяльність господарюючих суб’єктів у дорожній галузі України, а завданням є розкриття та характеристика основних організаційних та економічних аспектів, які є ключовими для сталого розвитку підприємництва.

Матеріали й методи. Під час написання статті було використано діалектичні методи пізнання, як аналіз і синтез у частині характеристик діяльності підприємництва та виконання основних завдань програм розвитку доріг, а також індукція, для розкриття організаційно-економічних аспектів забезпечення сталого розвитку підприємництва.

Результати. У роботі розкрито показники фінансування підприємництва в дорожній галузі та охарактеризовано основні організаційно-економічні аспекти забезпечення їх сталого розвитку для подальшого покращення її економічного, соціального та екологічного стану.

Висновки. Функціонування підприємництва в дорожній галузі надає можливість забезпечити виконання програм розвитку автомобільних доріг загального користування. Таке підприємництво не має можливості повністю реалізувати усі принципи підприємництва та постійно працює за умовами, які прописані контрактами на будівництво, реконструкцію та ремонти автомобільних доріг загального користування. Вдале та ефективне функціонування підприємництва можливе при збільшенні його кількості на ринку послуг для створення конкуренції, що підвищить якість надання цих послуг, постійному нарощенні виробничого потенціалу та запровадження нових технологій, дотримання та підвищення екологічних норм і нормативів при виконанні робіт. Все це забезпечить сталий розвиток підприємництва в дорожній галузі, забезпечить економічне зростання, зменшення соціального невдоволення та забезпечення створення нових робочих місць і зменшить екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Посилання

 1. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів»: Пояснювальна записка до проекту Закону України // База даних Законодавство України / ЛІГА ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI01225A.html (дата звернення: 01.03.2020).
 2. Деділова Т. В. Токар І. І., Кобизєв В. Є. Діагностика стратегічного середовища дорожньо-будівельного підприємства. Економіка та суспільство. 2017. N 11. P. 215–219. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/36.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
 3. Oglu Feizullaev, M. A., & oglu Javadov, R. J. Road-Building Enterprise in a Risky Environment: Efficiency of Management. In The International Science and Technology Conference «Far East Сon-2018». Cham, 2018. N 1. P. 594-603 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15577-3_56.
 4. Childs W. R. How Public and Private Enterprise Have Built American Infrastructure. Origins: Current Eventsin Historical Perspective. Columbus, 2017. N 11 (1).
 5. Безуглий А. О. Аналіз системи фінансування державних суб'єктів господарювання дорожньої галузі / А. О. Безуглий // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2014. - № 1. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2014_1_8 (дата звернення: 15.04.2020).
 6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n316 (дата звернення: 15.04.2020).
 7. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018). Показники суб’єктів господарювання. Економічна статистика. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 15.04.2020).
 8. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV // База даних Законодавство України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text (дата звернення: 15.04.2020).
 9. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво. Київ, 2015. 104 с. (Інформація та документація).
 10. Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 N 55 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-%D0%BF (дата звернення: 15.04.2020).
 11. Гроші на дороги: як працює система фінансування ремонту доріг. 2019. URL: https://medium.com/@reforms/b49267f15849 (дата звернення: 20.04.2020).
 12. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках. Показники суб’єктів господарювання. Економічна статистика. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 15.04.2020).