Особливості випромінювання сигналів акустичної емісії при випробуванні бетонних зразків різних складів на чистий згин

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 260-264
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Фаль А.Є. Особливості випромінювання сигналів акустичної емісії при випробуванні бетонних зразків різних складів на чистий згин. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 260-264.
Як цитувати статтю (references): AndriyFal Special features of radiation of signals of acoustic emission at bend test of concrete samples of different compositions. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 260-264 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В роботі розглянуто випробування бетонних призм на чистий згин з метою дослідження напружено-деформованого стану зразків. Представлені результати випробувань призм з бетонів різних складів з використанням методу акустичної емісії. Проведено аналіз та встановлено зв’язок між тріщиностійкістю зразків та випромінюванням сигналів акустичної емісії.

Посилання

1. Коваль П.М., Сташук П.М. Дослідження руйнування бетону з використанням методу акустичної емісії // Будівельні конструкції. Всеукраїнська науково-практична конференція “Аварії на будівлях і спорудах та досвід їх попередження”. Збірник наукових праць. Київ. НДІБК. Випуск 51 – 1999. – С. 341-346.
2. Коваль П.М., Лучко Й.Й., Сташук П.М. Оцінка тріщиностійкості бетонів в мостових конструкціях з використанням методу акустичної емісії. // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій, НАН України ФМІ ім. Г.В.Карпенка. Збірник наукових праць. Випуск 3. В-во “Каменяр” Львів. – 2001. – С. 91-100.
3. Коваль П.М., Фаль А.Є. Дослідження бетонів для плит проїзної частини автодорожніх мостів з використанням методу акустичної емісії // Структура, властивості та склад бетону. ІІІ науково-практичний семінар. УДУВГП, 2003. – С. 77-82.
4. Фаль А.Є. Акустична емісія при дослідженні бетонів для плит проїзної частини. Перспективи розвитку будівельних конструкцій, будівель, споруд та їх основ. НДІБК. 2003. – Випуск 58. – С. 406-412.
5. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. – М: Государственный комитет по делам строительства.. – 1990г./Введ. в действие с 01.01.1991. 6. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия. Контроль, измерение, диагностика. – К.: КМУГА, 1999. –     332 с.
7. Строительные нормы и правила. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования ( СНиП 2.03.01-84 ). / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 79 с.