Перевантаження асфальтобетонних сумішей, як спосіб усунення їх температурної та фракційної сегрегації

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 177-187
Ключові слова: асфальтобетонна суміш, асфальтобетонне покриття, гранулометричний склад, капітальний ремонт, перевантажувач, сегрегація, якість покриття
Як цитувати статтю: Ілляш С. І., Зеленовський В. В., Гончаренко В. В. Перевантаження асфальтобетонних сумішей, як спосіб усунення температурної та фракційної сегрегації // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 177-187.
Як цитувати статтю (references): Sergey Illyash, Vladimir Zelenovsky, Valentin Goncharenko Removal of asphalt concrete mixtures, how is the method of eliminating temperature and fractional segregation // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 177-187. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3001-8012
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІ», м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-4240-054X
ДДержавне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5834-5456

Анотація

Вступ. У цій статті розглянуті явища температурної та фракційної сегрегації асфальтобетонних сумішей, як одні із основних причин незадовільного стану асфальтобетонних покриттів на автомобільних дорогах України. Головну увагу приділено методу безперервного влаштування асфальтобетонних покриттів із використанням перевантажувачів.

Проблематика. Відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році передбачається відновити до 6,5 тис. км доріг державного значення, які перебувають в аварійному стані, а також планується будівництво та реконструкція 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 кілометра. Та для того щоб відновлені шляхи слугували не менше розрахункових строків, необхідно передбачити застосування відповідних технологій виконання робіт з будівництва, які попередять передчасне їх руйнування.

Мета роботи. Виконання аналітичного огляду та висвітлення світового і вітчизняного досвіду використання сучасного методу укладання асфальтобетонних покриттів на автомобільних дорогах з використанням спеціальних антисегрегаційних перевантажувачів.

Матеріали та методи. Асфальтобетонні суміші при застосуванні перевантажувачів при їх укладанні. Аналітичні дослідження перевантаження асфальтобетонних сумішей, як способу усунення сегрегації.

Результати. Розглянуто питання щодо покращення якості автодорожніх покриттів, підвищення їх довговічності, а також удосконалення економічної ефективності при застосуванні методу укладання асфальтобетонних сумішей з використанням перевантажувачів. Головну увагу приділено вивченню питання щодо правильного застосування перевантажувачів із певними характеристиками та на що впливають ці характеристики. 

Висновки. За виконаним аналітичним оглядом світового та вітчизняного досвіду використання перевантажувачів визначено, що вони є кращим на сьогодні обладнанням, які дозволяють усунути сегрегацію асфальтобетонних сумішей та встановлено доцільність застосування таких методів укладання асфальтобетонних сумішей. А також, визначено переваги використання даного методу порівняно із традиційним укладанням асфальтобетонних покриттів. Та оскільки, питання щодо використання зазначеного методу є ще недостатньо вивченим, але водночас актуальним ― поставлено задачі щодо подальшого проведення досліджень.

Посилання

 1. Stroup-Gardiner M., Brown E. Segregation in Hot-Mix Asphalt Pavements. National Cooperative Highway Research Program Report 441. Transportation Research Board, National Research Council. Washington, 2000. 96 р. URL: https://u.to/gospGA (дата звернення: 18.03.2020).
 2. Потеряев, И.К. Оптимизация системы «асфальтоукладчик – транспортные средства – асфальтосмесительная установка» при строительстве асфальтобетонных покрытий: дис. … канд. техн. наук. Омск, 2013. 195 с.
 3. Туякова А.К. Прогнозирование организационно-технологических рисков в процессе строительства дорожных асфальтобетонных покритий: дис. … канд. техн. наук. Омск, 2008. 146 с.
 4. Williams J.C. The segregation of particulate materials. A review. Powder Technology. London, 1976. Vol. 15. Pp. 245-251. URL: https://u.to/2YgpGA  (дата звернення: 12.03.2020).
 5. Rowe G.M., Meegoda J.N., Jumikis A.A. Detection of Segregation in Asphalt Pavement Materials using the Aran Profile System. Northeast asphalt user. Producer Group Newport Marriot. Newport, 2002. URL: https://u.to/q0JFGA (дата звернення: 12.03.2020).
 6. Кудяков, А.И. Температурная сегрегация асфальтобетонных смесей при строительстве дорожных покрытий. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. Томск, 2009. № 1. С. 116-122.
 7. Cross S.A., Brown E.R. Effect of Segregation on Performance of Hot Mix Asphalt. Highway Research Center. Auburn University. USA, 1992. URL: https://u.to/XElFGA (дата звернення: 14.03.2020).
 8. Detecting thermal segregation in asphalt pavements. URL: http://surl.li/blcp (дата звернення: 20.03.2020).
 9. Honghai Liu, Ran Yin, Shaopeng Wu. Reducing the Compaction Segregation of Hot Mix Asphalt. Journal of Wuhan University of Technology-Mater Science Edition. China, 2007. N 1. P. 132-135. URL: https://u.to/na5LGA (дата звернення: 21.03.2020).
 10. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина ІІ. Будівництво. Київ, 2015. 104 с. (інформація та документація).
 11. ДСТУ EN 12697-15:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації (EN 12697-15:2003, IDT). Київ, 2018. 59 с. (інформація та документація).