Періодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.