Побудова та дослідження математичної моделі руху ударника при динамічному навантаженні дорожнього одягу як пружнього напівпростору

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 39-47
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Булах Є.О. Побудова та дослідження математичної моделі руху ударника при динамічному навантаженні дорожнього одягу як пружнього напівпростору. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 39-47.
Як цитувати статтю (references): E. Bulakh Construction and research of mathematical model of striker movement at dynamic loading of road pavement as resilient half-space. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 39-47 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Анотація

Отримана математична модель дає змогу отримати залежності положення, швидкості та прискорення ударника від часу. Ці часові параметри використовувалися як вихідні дані для формування чутливості датчика вимірювання часу і швидкодії передавального каналу датчик-контролер-портативний комп’ютер.

Посилання

 

1. Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара. М., Наука, 1977. – 224 с.
2. Кильчевский Н.А. Теория соударений. Киев, Наук. думка, 1969. – 246 с.
3. Бидерман В.Л. Теория удара. М., ГНТИМЛ, 1952. – 74 с.
4. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний (гл. 8 Ударное взаимодействие). М., ВШ, 1972. – 416 с.