Порівняльна оцінка виникнення фазових переходів в часових рядах температури

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 150-158
Ключові слова: часовий температурний ряд, фазовий перехід, особливості еволюції температурного процесу.
Як цитувати статтю: Петрович В.В., Артеменко В.А. Порівняльна оцінка виникнення фазових переходів в часових рядах температури. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 150-158.
Як цитувати статтю (references): V. Petrovych, V. Artemenko Comparative analysis of phase transfer arising in time series of temperature. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 150-158 [in Ukrainian]

Автори

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Анотація

В статті досліджуються питання оцінки еволюції температурного процесу з метою подальшої побудови його прогнозної математичної моделі. Для моделювання поведінки температурного ряду слід застосовувати різні прогнозні математичні моделі, дію яких повинні розподіляти попередньо визначені «часові» точки фазових переходів.

Посилання

1. Заворицький В.Й., Сіпетов В.С., Петрович В.В. Розробка теоретичної моделі розрахунку теплового режиму земляного полотна // Вісник Транспортної академії України та Українського транспортного університету. – К.: 1997. – № 1. – С. 47-53.
2. Петрович В.В. Методика розрахунку теплового режиму дорожньої конструкції // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К.: УТУ, 2001. – Вип. 61. – С. 162-171.
3. Петрович В.В., Артеменко В.А. Дослідження особливостей часового ряду кліматичних даних методом рекуррентних графіків // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К.: НТУ. – 2010. – Вип. 78. – С. 92-107.
4. Клімат Києва//За ред. В.І. Осадчого, О.О. Косовця, В.М. Бабіченко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 320 с.
5. Джексон Д. Ряды Фурье и ортогональные полиномы. – M.: ГИТТЛ, 1948. – 260с.
6. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир. – 1989. – 540 с.
7. Бари Н.К. Тригонометрические ряды. – М.: ГИФМЛ. – 1961. – 936 с.
8. Мэтьюз Д.Г., Финк К.Д. Численные методы: Использование MATLAB. – М. – СПб. – Киев: Вильямс, 2001. – 720с.
9. Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М. До проблеми впливу температурного режиму повітря та поверхні ґрунту України на довговічність споруд // Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення. – Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Вип. 64. – К.: НТУ. – 2002. – С 98-101.
10. Клімат України // За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид. Раєвського. – 2003. – 343 с.
11. Iwanski J, Brаdley E. Recurrence Plots of Experimental Data: To Ember or Not To Ember? – Chaos. – 1998. – Vol. 8. – № 4. – Р. 861-871.