Порівняльна оцінка виникнення фазових переходів в часових рядах температури

Опубліковано:
Номер: Випуск 12(2010)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 159-164
Ключові слова: динамічні випробування, власна форма коливань, власна частота.
Як цитувати статтю: Редченко В.П. Визначення форм власних коливань методом додаткової маси. Дороги і мости. Київ, 2010. Вип. 12. С. 159-164.
Як цитувати статтю (references): Vasyl Redchenko Specification of the natural modes by a method of an additional mass. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2010. 12. P. 159-164 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

Анотація

В статті представлено розроблений автором метод визначення форм власних коливань конструкції шляхом вимірювання її власних частот при наявності додаткової маси.

Посилання

 

1. Еманов А.Ф. Технология диагностики и мониторинга состояния строительных конструкций на основе исследования микросейсмических колебаний / А.Ф. Еманов, Л.А. Скляров // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. научных трудов – Вып. 8. – М.: 2009. – С. 63-72.
2. Коваль П.М, Филоненко С.Ф., Сташук П.М., Корниенко И.К. Анализ динамических характеристик моста. // Сб. «Дороги и мосты». Вып. 9.- К.: 2008 – с.119…128.
3. Masato Abe, Makoto Shimamura, Masaaki Matsunuma. Bridge Substructure Monitoring Using Live Load Induced Vibration. TRB 2007. – Annual Meeting. – 11 р.
4. Хавкін О.К., Калюх Ю.І., Мар’єнков М.Г., Глуховський В.П., Приємський В.Д. Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України».//Будівельні конструкції: Зб. наук. праць. – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 69. – С. 26-44.
5. Редченко В.П. Ідентифікація дефектів споруд методами динамічної діагностики [Текст] / В.П. Редченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / ПГАСА. – Вып. 52. – Д.: ПГАСА, 2010. – Ч. 2. – C.100-104.
6. Wrana, B. Identyfikacja uszkodzenia mostu przy pomocy analizy wrazliwosci [Текст] / В. Wrana // Materialy konferencyjne “Zespolone konstrukcje mostowe”. – Krakow, Poland, 2009. – P. 544-554.
7. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. – М.: Машиностроение, 1978-1981.
8. Редченко В.П. Особливості застосування спектрального аналізу при дослідженні коливань будівельних конструкцій [Текст] : монографія / В.П. Редченко. – Д.: Пороги, 2010. – 98 с.
9. Редченко, В.П. Визначення власних частот коливань прогонових будов мостів методом складання спектрів [Текст] / В.П. Редченко // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: зб. наук. пр. – Вип. 11. – Львів: Каменяр, 2009. – С. 199-203.